22 Ocak 2011 Cumartesi

Kadın Hakkında Meşhurların Yanlış ve Çarpık Sözleri;Saçmalardan Seçmeler

Kadın Hakkında Meşhurların Yanlış ve Çarpık Sözleri;Saçmalardan Seçmeler

(Kadını hor gören ve yanlış yargılarla itham eden görüşlerin sahiplerini de belirtiyorum ki, sadece bazı Doğuluların kadını aşağıladığı zannedilmesin. Nice Batılı ve Batılılaşmış yazar ve bilgin de cinsiyet ayrımcılığını çirkin şekilde vurgulamıştır. İbret olsun diye örnekler geniş tutulmuştur. Aslında Doğululardan ziyâde, Batılıların temel kültürleri ve din anlayışları kadın düşmanlığına ve istismarına uygundur ve Batılıların kahir ekseriyeti, bayanları ya hor görür, ya da değer verir gözükerek istismar eder.)


"Her parasız kadın, koca peşinde koşan bir mâcerâperesttir." (G. Bernard Shaw)
"Kadının sözüne, bülbülün sesine pek kulak asma!" (Kalevala -Fin Destanı-)
"Kadın: Kaçınılması imkânsız bir kötülük kaynağı... Vesvese yatağı... Hoşa giden bir belâ... Bir iç tehlike. Gönülleri avlayan güzel eşkıya. Süslü püslü bir musîbet..." (Hıristiyan Büyüğü, Aziz Chrysostem)
"Kötü kadınlar bunaltır, iyi kadınlar da sıkar." (Oscar Wilde)
"Kadınlar, genellikle, ağırbaşlı erkeklere karşı iffetli görünürler, ama çapkınlara karşı değil!" (Fonvizin)
"Kadınları çok sevmiş olmanın cezâsı, onları daima sevmektir." (André Maurois)
"Kadın; yılanların en tehlikelisi, zehrinin ilâcı bulunmaz." (Bhartrihari)
"Kadında hayvan niteliği üstündür. Çünkü kadın, renge ve kokuya düşkündür." (Celâleddin Rûmî)
"Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun." (La Rochefoucauld)
"Aşk ve kadın; bütün öteki fenâlıklar, cinâyetler bunlardan dal budak salarlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
"Kadın erkeklere zevk vermez, keder verir, dert verir." (Anatole France)
"Kadınlar Cehennemin kapısıdır." (Hıristiyan Büyüğü, Aziz Hieronymus)
"Kadın kısmı kediye benzer. Sevmek istersen kaçar, yüz vermediğin zaman yaltaklanır." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
"Dünya, kadınlarla doludur, kadınlar ise hile ve desise ile dolu." (Gelett Burgess)
"Akıllı bir kadın, iki kere budaladır." (Erasmus)  
"Bir kurşunla vurul da, bir kadına vurulma!" (Faruk Nâfiz Çamlıbel)
"Kadınlar mâbedlerde evliyâ; sokaklarda melek; evlerinde şeytandırlar." (George Wilkins)
"Kadın, insanın kalbine, şeytanın girmesini temin etmek için açılan bir kapıdır. Erkeği, yasak ağaca sürükleyen varlıktır. İlâhî kanunu bozan, Allah'ın yeryüzündeki sûreti, çehresi olan erkeği aldatan iğrenç bir mahluktur." (İlk Hıristiyan liderlerinden Tertullian) 
"Kadından azgın hayvan, kadından azgın ateş yoktur." (Aristophanes)
"Kadınlar sade bal değil; zehir tesiri de yaparlar." (Halide Edip Adıvar)
"Erkekler, bilgiç kadınlardan nefret ederler." (Tennyson)
"Kadın devamlı erkeğin sessizliğinden; erkek de kadının o ebedî çenesinden şikâyetçidir." (Raif Necdet Kestelli)
"Kadının huyu, giydiği elbise ile değişir." (La Bruyére)
"Bir kadınla konuşurken ona gülümse, fakat dinleme." (Ly-Kin)
"Kadın her yerde kadındır. Bir melekle konuşmaktansa bir erkekle konuşmayı daha çok ister." (M. W. Holmes)
"Kadınlarla görüşmeye mi gidiyorsun? Sakın kamçını unutma!" (Nietzsche)
"Kadınların yanına mı gidiyorsun? Sakın kaçmayı unutma." (Nietzsche)
"Kadınların çoğu, uyandırılmadıkları için iffetli kalmışlardır." (Ovidius)
"Kadınlar, başka kadınlar için giyinirler, başka kadınların kocaları olduğu için evlenirler, başka kadınları kıskandırmak için evlerini süslerler. Başka kadınlar olmasaydı, kadınlar ne iyi olacaktı." (Paul Corey)
"Bir tek kadın cana yakın olabilir, fakat iki kadının bir araya gelmesi bir fâciadır, çünkü iki kadının, ancak üçüncü bir kadını fedâ etmek pahasına anlaşabileceğine inanıyorum." (Sacha Guitry)
"Kadın, gerekli olan bir kötülüktür. İstenen bir belâdır. Evin ve âilenin en büyük tehlikesidir. Ahlâksız ve edepsiz bir sevgilidir. Yaldızlı, aldatıcı bir musîbettir." (Hıristiyan Büyüğü, Aziz Sustam)
"İki kadın birbirleriyle sıkı fıkı arkadaş olunca, bu üçüncü bir kadının iki arkadaş kaybettiğini gösterir." (S. L. Perssey)
"Bir kadının yüreğindeki kötülük, yüzünde okunur." (Stendhall)
"Kadın, köpek ve dut ağacı, onları ne kadar döversen o kadar kazanırsın." (Thomas Fuller)
"Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar." (Chamfort)
"Kadın; en kederlisi eğlence düşkünü bir tâife." (Abdülhak Hâmid Tarhan)
"Kadın olsun da bir sözü cevapsız bıraksın, olacak şey değil; meğer ki dilsizini bul!" (Shakespeare)
"Kadın nedir ki? Doğanın işlediği bir yanlışlık." (Congreve)
"Kadın, istenildiği sürece melekten farksız, elde edildikten sonra da şeytandan beterdir." (Decourcelle)
"Kadın, Cehennemin kapısıdır." (Eflatun)
"Kadının istediği iki şey vardır: Erkeğin gözüne girmek, kadının gözüne çarpmak." (Franz Werfel)
"Az güzel bir kadın, çirkin erkekten çok daha çirkindir." (Gautier)
"Kadınları güzel yapan Tanrı, sevimli yapan şeytandır." (Victor Hugo)
"Kızların çoğu, hiçbir yere gitmemektense yanlış yolda yürümeyi düşünürler." (Doris Marie)
"Bütün kadınlar, sönmektense, yana yana tükenmeyi tercih ederler." (Montherlant)
"Kadınlar kendilerini sevenler için değil; onlara hükmedenler için can verirler." (Halide Edip Adıvar)
"Her dilde, şiirin konusu zevce değil sevgilidir. Kahramanı zevce ve konusu evlilik olan hikâyeden daha tatsız ne olabilir?" (Ahmet Hâşim)
"İnsanın karısı ile geçirdiği iki zevkli gün vardır: Birincisi, karısı ile evlendiği gün; ikincisi, karısının gömüldüğü gün." (Thomas İngeland)
"Öyle sanıyorum ki, insanın uygar yapabileceği son şey kadın olacaktır." (G. Meredith) 
"Kadınların bizi mutlu etmek için bir tek usûlleri vardır; hâlbuki bizi mutsuz etmenin bin bir türlü yolunu bilirler." (Heinrich Heine)
"Kadın zayıftır, gariptir; kendini beğenmişlik onu kör eder, boş arzular onu etkisi altında tutar." (George Sand)
"Düşünen bir kadın, boyanan bir erkek kadar iğrençtir." (Lessing)
"Kadın, üzerinde her şeyin döndüğü bir vidadır." (Tolstoy)
"Yanındayken bal, uzaklaşınca zehir; kadın öyledir." (Bhartrihari)
"Kadın, çok defa en çok hoşlandığı şeye dudak büker." (Shakespeare)     
"Hiçbir zaman hem zeki, hem güzel bir kadına rastlamadım." (Montherlant)
"Sözden hafif ne var? Şimşek. Şimşekten hafif? Rüzgâr. Rüzgârdan? Kadın. Kadından? Hiçbir şey!" (Seneca)
"Kadın, o bir kelebektir ki, her önüne gelen ağaca konar ve sonra uçar." (Süleyman Nesib)
"Kadının nefes aldığı yerde hava bozulur." (K. Kisfaludy)
"Kadın, süslü ve büyülü bir hiledir." (Raif Necdet Kestelli) 
"Kadın, erkekten arslan yüreği içinde, kuzu itaati ister." (Cenap Şehabettin)
"En tatlı kadın dahi acıdır." (Nietzsche)
"Kedi, ağzı şapırdayanın, kadın kesesi şıkırdayanın yüzüne bakar ve dizine çıkar." (Refik Halit Karay)
"Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır." (Firdevsî)
"Kadını yedir, giydir, mücevherlerle ve başka güzel şeylerle süsle, fakat ona akıl danışma!" (Pançatantra)
"Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar." (Cato)
"İşte kadın! Ne olurdu ellerine düşmeden kollarına düşebilseydik." (A. Birce)
"Kadın; saçı uzun, aklı kısa bir varlıktır." (Schopenhauer) 
"Bir kadının sevgilisine söyledikleri, rüzgârların ve hızla akan suların üzerine yazılmalıdır." (Catuli)
"Ne gariptir ki kadınların çoğu sevdikleri halde sevmiyor, sevmedikleri halde seviyor görünürler." (Raif Necdet Kestelli)
"Hâtun kişidir düşmeni her hâb u huzûrun -Kadındır düşmanı, her uyku ve huzurun-." (Fâzıl Ahmet Aykaç)
"Kadın erkek birbirini ikmâl eder, diyorlar; hâlbuki çoğunlukla biri diğerini noksanlaştırır." (Cenap Şehabettin)
"Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır." (Dostoyevski)
"Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur." (Juvenal)
"Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar." (Shakespeare)
"Kadın, deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz." (Tevfik Fikret)
"Kadın erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar." (Tos)
"Kadınlar istediler mi "sâhiden" hasta olurlar, hattâ kibirleri uğruna ölürler bile." (André Maurois)  
"Kadınlarda fecî olan şey, ne onlarla, ne de onlarsız yaşanabilmesidir." (Byron)
"Her kadın ağlayıncaya kadar haksızdır, ağlar ağlamaz hak kazanır." (Haliburton)
"Bana göre; en çok korkulacak şey kadınlardır." (Said bin Müseyyeb)
"Dünyada en güç şey, kadını memnun edebilmektir." (Rıfat Necdet Evrimer)
"Koca; devamlı kiracı." (Âlî Bey)
"Kocasının hastalığından en çok üzgün görünen bir kadın bile içinden sevinir. Çünkü kocası daima gözünün önünde ve avucunun içindedir." (Raif Necdet Kestelli)
"At, at oluncaya kadar sahibi mat olur, derler. Bazı koca da, karısı kadın oluncaya kadar iki kat olur." (Refik Halit Karay)
"Bir koca, eşinin iyi bir kadın olup olmadığını gösteren evlilik belgesini yüzünde taşır." (G. Gardony)
"Evindeki şerefsizliği en son koca öğrenir." (Juvenalis)     


❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿