KADIN, RUTUBET VE AKINTILAR, KADINLARLA İLGİLİ FETVALAR


KADIN, RUTUBET VE AKINTILAR

Bu bölümde 34 cevap vardır.

1- Sufre: Kadından çıkan sarı renkteki akıntıdır.

2- Bulanık akıntı: Kadından çıkan bulanık akıntıdır. Rengi kırmızıdır fakat net kırmızı değildir. (İbn Useymin)

3- Beyaz akıntı: Hayız bittiği zaman rahimden atılan beyaz sıvıdır. (İbn Useymin)

4- Beyaz akıntı görmeyen, fakat bir hayız döneminden diğerine bulanık akıntısı devam eden kadının temizlik alameti kanın durmasını beklemektir. Sarı akıntı olsa bile. (İbn Useymin)

5- Hayızdan önce bulanık ve sarı akıntı gelmesi: Eğer hayzın önünde gelirse bu hayızdır. Bu, hayız âdetinin gelmesi esnasındaki sancı ile bilinir. Eğer bu alametler ortaya çıkmazsa bu temizliktir. (İbn Useymin)

6- Hayızdan sonra bulanıklık ve sarı akıntı gelirse, bunun bitmesi beklenir. Zira hayız ile bitişik olan böyle akıntılar hayza dâhildir. (İbn Useymin)

7- Hayız dönemi dışında gelen ifrazat hayız hükmünde değildir. (İbn Useymin)

8- Kadının fercinden şehvetsiz olarak çıkan şey guslü gerektirmez. (İbn Useymin)

— Kadının iki yolundan gelen ifrazatların tamamı abdesti bozar:

9- İdrar yolundan çıkan ifrazatlar necistir, abdesti bozar. Genelde bunlar mesane (idrar kesesin)den gelir. (İbn Useymin)

10- Çocuğun geldiği yoldan gelen ifrazat ve rutubetler temizdir, bunlarla elbise veya beden necis olmaz. Lakin abdesti bozar. (İbn Useymin)

11- Abdesti bozan her şeyin necis olduğunu söyleyemeyiz. İnsandan çıkan yel temizdir. Zira bundan dolayı Şarî istincayı vacip kılmamıştır. Bununla beraber abdesti bozar. (İbn Useymin)

12- Kadının rahminden gelip, devam eden akıntı: temizdir. Sadece namaz vaktinin girmesinden sonra abdest alır, bu vaktin namazını kılar, vakit çıkana kadar dilediği gibi nafile kılar, Kur’ân okur. Akıntının az olması ile çok olması arasında fark yoktur. Diğer vakit girene kadar abdestli sayılır. (İbn Useymin)

13- Kesintili akıntı: Vaktin girmesini bekler, abdest alır ve namaz kılar. Eğer bunun durumu açık değilse, bazen geliyor bazen gelmiyorsa, namaz esnasında akıntı çıksa bile bir şey gerekmez, sakınca yoktur. (İbn Useymin)

14- Ama bu akıntının kesildiği vakti belli ise, kesilmesini bekler.

15- Vaktin çıkmasından korkarsa, abdest alıp namazını kılar. Az olması ile çok olması arasında fark yoktur. (İbn Useymin)

16- Rahimden çıkan akıntılar: Gusletmeksizin sadece abdest azalarını yıkaması yeterlidir. Zira o temizdir. (İbn Useymin)

17- Bilmediği için bu akıntıdan dolayı abdest almayan kadın Allah Azze ve Celle’ye tevbe etmelidir. Namazı kaza etmez lakin çok nafile namaz kılar.

18- Kadın, çölde yaşayan bir kadın gibi soracak kimsesi olmayan bir yerde bulunuyorsa bu abdest bozan şeyden ötürü ona bir şey gerekmez.

19- Eğer âlimlerin bulunduğu bir yerde ise ve onlara sormamışsa terk ettiği namazları kaza etmesi gerekir. (İbn Useymin)

20- Cimadan dolayı guslettikten sonra gelen akıntı: Şehvetsiz olarak çıkmışsa gusül gerekmez ama abdest almalıdır. (İbn Useymin)

21- Kadından idrarla birlikte şehvetsiz olarak “vedî” çıkarsa, bu idrar gibi necistir. Bunun bulunduğu yeri yıkamak yeterlidir. (el-Lecnetud Daime)
Vedi, Mezi ve Meni Arasındaki Fark:

22- Vedi: Genellikle idrardan sonra çıkan beyaz, yoğun, kokusuz sıvıdır.

23- Mezi: İnce, beyaz, yapışkan sıvıdır. Oynaşma esnasında, cimayı düşünmekten veya başka sebepten çıkar. Kişi bunun çıktığını bazen hissetmez. Şehvet başlangıcı esnasında çıkar. Vedi ve mezi her ikisi de necis olup abdesti bozar. Bunun değdiği yerlere su serpmek ve abdest almak gerekir.

24- Meni: Erkekte yoğun, beyaz sıvıdır. Kadında ise ince ve sarı olur. Bu sıvı temiz olup bundan dolayı gusül gerekir.

25- Kadının hayızdan temizlendiği dönemde beyaz akıntı gelirse bu abdesti bozar mı?: İki yoldan gelen her akıntı abdesti bozar. Abdestten önce istinca edilmesi gerekir. (İbn Baz)

26- Rahimde rutubet bulan kadının her namaz için abdest alması mı gerekir?: bahsedilen bu rutubet vaktinin çoğunu kaplayacak şekilde devam ederse istihazeli veya idrar akıntısı olan kimse gibi her namaz için vakit girdikçe abdest alması gerekir. Ama bu rutubet bazen oluyorsa onun hükmü idrar gibidir. Ne zaman görürse namazda bile olsa tahareti bozulur. (İbn Baz)

27- Bazen sarıya çalan açık renklerde ifrazat geliyor, namazı terk edip sonra kılıyorum. Hüküm nedir?: Kadın, hayızdan temizlik gördükten sonra sarı veya bulanık akıntı görürse bu hayızdan sayılmaz. Onun namazı kılıp orucu tutması gerekir ve kocasına helaldir. (el-Lecnetud Daime)

28- Vajinadan gelen ifrazatın hükmü nedir?: Abdesti bozar ve bedenden veya elbiseden değdiği yeri necis yapar. Kadının bundan istinca etmesi ve namaz kılmak istediği zaman abdest alması, bunun isabet ettiği yerleri yıkaması gerekir. (İbn Fevzan)

29- İfrazat akıntısı devam eden kadın, İstinca eder, fercini temizler ve ifrazatın gelmesine engel olmak için bir şey koyar, her namaz için abdest alır. (İbn Fevzan)

30- İfrazat, eşinin öpmesi veya oynaşma sebebiyle çıkmışsa gusül gerekmez. Ancak tazyik ve lezzet ile meni çıkmışsa o zaman gusül gerekir. (İbn Fevzan)

31- Uyarı: Az da olsa oruçlu iken kadından adet yolundan kan gelir ve kesilirse bu orucu bozar. Bundan dolayı gusletmeli ve daha sonra bu orucu kaza etmelidir. (el-Lecnetud Daime)

32- Bekâr veya dul kadından ihtilam olmaksızın sarı akıntı gelirse:

— Eğer bu akıntı mezi ise gusül gerekmez.

— Eğer meni ise ve bu şehvetle veya ihtilam ile çıkmışsa gusül gerekir. (el-Lecnetud Daime)

33- Hayızdan bir veya birkaç gün önce sarı akıntı gelirse: Hayzın başlangıcında olursa bu hayızdır. Bu, hayız âdetinin gelmesi esnasındaki sancı ile bilinir. Eğer bu sarı akıntı hayızdan önce ise ve hayız alameti yoksa bir şey değildir. Hayızdan sonra bulanık akıntıya gelince, bu bitene kadar beklenir. Hayız dönemine bitişik olarak gelen bu akıntı hayza dâhildir. (İbn Useymin)

34- Temizlikten sonra devam eden sarı akıntı:

— Eğer kadın, temizlik alameti olan beyaz akıntıyı görmezse, sarı akıntı onun yerine geçer.

— Kadında ne sarı ne de beyaz akıntı olmazsa, onun hükmü diğer hayız dönemi gelinceye kadar kuruluktur. Diğer kadınlarla aynı hükümdedir. (İbn Useymin)

0 Değerli Yorumlarınız: