6 Ocak 2011 Perşembe

Kadınlarla ilgili Fetvalar ,Necaset Hükümleri

Kadınlarla ilgili Fetvalar

Necaset Hükümleri:


12- Namaz esnasında elbisesinde necaset gören, namazdan çıkıp necaseti yıkar ve sonra dönüp yeniden namaza başlar. (İbn Cibrin)

13- Namazda iken elbisesinde necaset olduğundan şüphelenen kimsenin, bu konuda kesin bilgi sahibi oluncaya kadar namazdan ayrılması caiz değildir. (İbn Baz)

14- Namaz kılınan yere veya halıya necaset düşmüşse bunu sünger ile silmek yeterli değildir. İdrar vb. necasetin gittiğine dair galip zan oluşuncaya kadar su dökülür. Eğer necaset, tabaka halinde ise, bunun giderilmesi gerekir. (el-Lecnetud Daime)

15- Kuru necasete kuru beden ve kuru elbise ile dokunmak zarar vermez. Aynı şekilde, kuru hamama, kuru yalınayak ile girmek de zarar vermez. Zira necaset, nemli iken bulaşır. (İbn Cibrin)

16- Temiz elbise ile necis elbise bir arada yıkanırsa necaset eseri kalır mı?: İhtiyatlı olanı, suyla giderilmesi mümkün olan necis elbiselerin ayrı olarak yıkanması ve necaset izlerinin giderilmesidir. Eğer necis elbiseler ile temiz elbiseler, necasetin izlerini giderebilecek kadar bol su ile yıkanırsa, bu şekilde bütün elbiseler temizlenmiş olacağından necaset bulaşmaz. (İbn Baz)

17- Başka birisinin üzerinden necaseti yıkamak abdesti bozmaz. Ancak avret yerine dokunursa bu abdesti bozar. (el-Lecnetud Daime)

18-  Kadının elbisesinin eteği necasete uğrayıp geçerse, bunun hükmü ayakkabıların hükmü gibidir. Eğer elbise eteği necis bir yerde sürünür, sonra temiz bir yerde sürünürse, bu onun temizliğidir. (Muhammed Bin İbrahim)

Abdest Hükümleri:


19- Saçları örgülü olsa da olmasa da kadının abdestte saçlarına mesh etmesi caizdir. (Şeyh İbn Useymin)

20- Arada bir engel olmaksızın avrete dokunmak abdesti bozar. Küçüğün veya büyüğün avretine dokunmak bu konuda eşittir. (el-Lecnetud Daime)

21- Kadının fercinden yel çıkması abdesti bozmaz. Zira bu necaset mahalli değildir. (Şeyh İbn Useymin)

22- Kadına dokunmak abdesti bozmaz. Bu konuda yabancı kadın olması, eşi veya mahremi olması ile dokunmanın şehvetli ya da şehvetsiz olması fark etmez. Fakat dokunma sebebiyle mezi vb. gibi bir şey çıkmışsa abdest bozulur. (el-Lecnetud Daime)

23- Cünübün gusledinceye kadar mushaftan veya ezberinden Kur’ân okuması caiz değildir.[1] (Şeyh İbn Cibrin)

24- Sürekli olarak yellenenin namaz vakti girince abdest alması gerekir, eğer engel olamıyorsa namazı sahihtir. (Şeyh İbn Cibrin)

25- Kadın abdestte başını erkekler gibi mesh eder. Başını saç diplerinin sonuna kadar tamamen ve kulaklarıyla beraber mesh eder. Sarkan saçlarını mesh etmesi gerekmez fakat mesh ederse müstehaptır. (Şeyh İbn Cibrin)

26- Klorla karışık suyla, çamurdan ve otlardan arıtılmış suyla abdest almak zarar vermez. Zira temizlik durumu baki kalmıştır. (Şeyh İbn Baz)

27- Her abdest için istinca şart değildir. İtsince ancak, küçük ve büyük abdest bozmak ile alakalı hususlarda gereklidir. Ama yel, ferce dokunmak, uyumak gibi diğer abdest bozucularda istinca meşru olmayıp, aksine bunlarda sadece abdest alınması gerekir. (Şeyh İbn Baz)

28- Abdest ve namaz için niyeti telaffuz etmek bidattir. Bu ne peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den ne de sahabelerinden nakledilmemiştir. Niyetin yeri kalptir. “Niyet ettim abdest almaya veya niyet ettim namaz kılmaya…” diye söylemeye ihtiyaç yoktur. (Şeyh İbn Baz)

29- Uyuklamak abdesti bozmaz: Abdesti ancak kişinin etrafındakilerden şuursuz kaldığı ağır uyku bozar. (Şeyh İbn Baz)

30- Temizliğinden şüphe bulunan yere seccade sermenin hükmü: Eğer necis bir yere temiz sergi serilirse üzerinde namaz sahihtir. Zira onunla necaset arasında engel vardır. (Şeyh İbn Fevzan)

31- Avretin örtülmesi abdestin sıhhati için şart mıdır?: Abdest sahihtir. Abdestin sıhhati için avretin örtülmesi şart değildir. (Şeyh İbn Baz)

32- Ölü yıkamak abdesti bozar mı?: Hayır, bozmaz. Lakin ölüyü yıkayan onun avret yerine dokunmuşsa abdesti bozulur. Ölü yıkayanın ölünün avretine arada bir engel olmadan dokunmaması gerekir. (Şeyh İbn Baz)

33- Başa kına koymak abdesti bozar mı?: Hayır, eğer bunu bitirmişse bozmaz. Başına dokunmasında da bir sakınca yoktur. Eğer üzerinde kına ve benzeri kadının ihtiyaç duyduğu sargılar varsa, küçük taharet (abdest) için sakıncası yoktur ama büyük taharet (gusül) için sakıncalıdır. (şeyh İbn Baz)

34- Sıhhi malzemelere ve hamam döşemelerine yalın ayak dokunmak abdesti bozmaz. (Şeyh İbn Baz)

35- Dişler arasında kalan yemek kırıntılarının abdest almadan önce giderilmesinin hükmü: Bunların abdestten önce giderilmesi gerekmez. Lakin kişinin, yemekten sonra dişlerinde kırıntı kalmaması için temizlemesi gerekir. Bu, dişlerin hasta olmaması için daha iyi ve daha temizdir. (Şeyh İbn Fevzan)

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿