Pazar Gecesi Kılınacak Namazın Fazileti,Gunyet'üt T'alibin'den Nafile NamazlarPAZAR GECESİ KILINACAK NAMAZIN FAZİLETİ

Bu manada bir rivayet, Enes Bin Malik'ten (r.a.) gelmiştir. Diyor ki:
_ Resulullah S.A. Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim:
_ "Bir kimse, pazar gecesi yirmi rekat namaz kılar ise.. Allah-ü Tealadan çocuk isteyenlerin sayısı kadar Allah-ü Teala o kimseye sevap ihsan eder.
Allah-ü Teala o kimseyi, kıyamet günü güven altında olan kimselerle diriltir. Ve... onu peygamberlerle birlikte cennete koymak, Allah-ü Tealaya düşer.
Bu namazın her rekatında şunları okur:
a)Bir kere Fatiha Suresi..
b)Elli kere İhlas Suresi... (112.suredir)
c)Birer kere Muavvezeteyn Sureleri.. (113. ve 114.surelerdir)
d)Yüz kere İstiğfar eder. (Estağfirullah el aziim ve etubi iley)
e)Yüz kere kendisi için, ana babası için istiğfar eder.(Rabbenaları okur)
f)Yüz kere kendi gücünden ve kuvvetinden geçip Yüce Allah'ın gücüne ve kuvvetine iltica eder. (La havle kuvvete illa billahil aliyyil aziim.)
Bunlardan sonra şöyle der:
_ Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederimki Yüce Allah Ademi seçti; yarattı.İbrahim aleyhisselam Aziz Celil Allah'ın halilidir. Musa Yüce Allahın Kelimidir. İsa Sübhan Allah'ın ruhudur. Muhammed aziz ve Celil Allah'ın Habibidir. (Eşhedü ella ilahe illallah.. Ve eşhedü enne Ademe saffetullahi ve fıtratihi ve İbrahim Halilullahi Azze ve Celle Musa Kelimetullahi Teala ve İsa Ruhullahi Sübhanehu ve Muhammded Habibullahi Azze ve Celle...)" 
 

0 Değerli Yorumlarınız: