5 Mart 2012 Pazartesi

Allah'a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün ÜstünlükleriAllah'a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri


Ebû Bekret'e (Radıyallahü anh) 'dan rivayet edildiğine göret Bir adamı

«Ya Resûllullah İnsanların hangisi daha hayırlıdır?» diye sordu. Rasulluüah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) cevaben
 "Ömrü uzun olup ameli güzel olandır» buyurdu.

Sonra, adam:

«İnsanların hangisi daha şerlidir?» diye sordu. Resullullah (Sallahü  Aleyhi ve   Sellem)
 «Ömrü   uzun ameli kötü olandır» diye buyurdu»

Hakim, Câbir (Radıyallahü anh)'den rivayet ettiğine göre Re­sûlüllah (Sallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«En hayırlınız Ömrü en uzun,  ameli en güzel  olanınızdır»  bu­yurdu.

İmam Ahmed, Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh) 'dan rivayet etti­ğine göre, Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«En iyiniz, ömrü uzun olup, ameli güzel olandır» diye buyurdu.

Taberâni'nin Ubâde bin Sâmit (Radıyaîlahû anh)'dan rivayeti­ne göre, Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem):              

«En iyinizin kim olduğunu söyleyeyim mi?» dedi.

Sahabler:

«Evet ey Allah'ın Resûlu!..»

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Doğru dürüst gitmek şartıyla İslâmiyet için de en uzun yaşayanınızdır» diye buyurdu.

Yine Taberâni'nin Avf bin Mâlik (Radıyallahû anh)'dan rivâye tine göre, şöyle demiştir:

«Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem'den işittim şöyle diyordu:

«Müslümanm ömrü uzadıkça kendisinin hayrı artar.»

Ahmed ve îbn Zenceveyh Ebû Hûreyre (Radıyallahû anhü) 'dan rivayetlerine göre şöyle demiştir:

«Kuza'a kabilesinin bir köyünden iki adam vardı. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) hidayetiyle müslüman olmuştular. Biri sehit düştü, diğerinin eceli bir sene ertelendi.»

Talha bin Ubeydullah (Radıyallahû anh) şöyle dedi:

«Cennet bana göründü.» Eceli ertelenen şehidden önce cennete konduğunu gördüm. Bundan hayrette kaldım. Sabahleyin bunu Rasûlullah (Sallalîâhû Aleyhi ve Sellemî)'e anlattım, Resûlullah (Salallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«O, diğerinden sonra bir Ramazan orucunu, altı bin rekât fazla ve nice sünnet rekâtlarını edâ etmedi mi?» diye buyurdu.

îmam Ahmed ve Bezzar, Talha (Radıyallâhû anh) 'dan rivâylerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)

«Allah katında teşbihinden, tekbirinden, tehlilinden Ötürü; İslamiyet dini içinde ihtiyarlanan kişiden daha üstün yoktur» diye buyurdu.

Ebû Nuaym'in, Said bin Cübeyr {Radıyallahû anh) 'den rivâytine göre şöyle demiştir:

«Farzları yapmak, namazları kılmak ve Allah'ın nasip ettiğini yapmak üzere müslümanm her bir gün yaşaması onun için  ganimettir.» [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 21-22.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿