2 Mart 2012 Cuma

Hayırlı Cumalar ve Duamız


Âmmar bize bir namaz kıldırdı ama çok kısa kesti. Bunu beğen­mediler. O da:

-Rükû ve secdeyi tamamlamadım mı? dedi. Onlar da:


-Tamamladın, diye cevap verdiler; O da:


-O namazda Rasulullah'ın yaptığı şu duayı da yaptım, dedi:


"Allah'ım! Gaybı bilmen ve yaratıklara gücünün yetmesi sebebiyle, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, benim için ölmek hayırlıysa beni vefat ettir. Senden gaybte ve şehadette senin haşyetini, gazabta ve rızada kelime-i hakkı, fakirlikte ve zenginlikte tutumluluğu, yüzüne bakma tadını, seninle görüşme özlemini istiyorum. Senden tükenmeyen naimini (nimetini), kesilmeyen kurret-i aynini (daima sevindiren şeyini) istiyorum. Zarar veren her sıkıntıdan ve saptıran fitneden sana sığını­rım. Allah'ım! Bizi iman süsüyle süsle. Bizi, hidayete ermiş hidayetçiler kıl."

Kaynak: Nesaî, Sünen, ill/55; İmam Ahmed, Musned, İV/264; Hakim, Müstedrek, 1/524; ibn Hıbban, Sahih, 509; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/265; Beyhakî, el-Esma vö's-Sıfat, 120.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿