12 Mart 2012 Pazartesi

Hz. Peygamber’in Dua Ederlerken Ellerini Kaldırmaları ve Duadan Sonra da Yüzlerine Sürmeleri


- Hz. Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlar; duadan sonra da bunları yüzlerine sürerlerdi.

- Hz. Peygamber dua için ellerini kaldırdıklarında onları, yüzlerine sürmeden indirmezlerdi.

- Hz. Ömer şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’i Ahcâru’z-Zeyt’te ellerinin iç kısmıyla dua ederlerken gördüm. Duayı bitirdikten sonra ellerini mübarek yüzlerine sürdüler.[1]

- Hz. Âişe şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlardı. Elleri havada o kadar çok kalırdı ki ben usanırdım.[2]

- Hz. Peygamber ellerini havaya kaldırarak şöyle dua ederlerdi: “Ey Allah’ım! Ben ancak bir beşerim. Bunun için de herhangi bir kişiye kötü söylemişsem ya da birini incitmişsem bundan dolayı beni azaba duçar eyleme!”[3]

- Âişe vâlidemiz şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’in ellerini kaldırarak şöyle dua ettiklerini duydum: “Ben ancak bir beşerim. Herhangi bir mü’mini incitmiş veya onlardan birine kötü bir söz söylemişsem beni bu yüzden cezalandırma!”[4]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bu ve bundan önceki iki hadis: Kenz I/289 (İlk ikisi: Hâkim, Hz. Ömer’den. Üçüncüsü: Abdulğani, İzâh’ul-İşkâl adlı eserinde).

[2] Heysemî X/168 (İmam Ahmed’den).

[3] Kenz I/291 (Abdurrezzak, Hz. Aişe’den bir önceki hadis’e ek olarak).

[4] Buhari, el-Edebü’l-Müfred s. 90.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/75.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿