7 Ocak 2011 Cuma

KADIN VE HAYIZ ,FETVALAR


KADIN VE HAYIZ

Bu bölümde 66 cevap vardır.

1- Hayzın tarifi: Özel vakitlerinden rahimden atılan tabii kandır. (Şeyh İbn Cibrin)

2- Hayzın Süresi: Tercih edilen görüşe göre en azı ve en uzun süresi hakkında bir sınır olmamasıdır. (Şeyh İbn Useymin)

Dokuz yaşından önce hayız yoktur. Zira kadının bu yaştan önce hamile kalması mümkün değildir. Dokuz yaşına gelir ve kan görürse, nadir de olsa bu hayızdır. (Şeyh İbn Useymin)

3- Kaide: Ne zaman hayız bulunursa hükmü sabit olur ve ne zaman bundan temizlenilirse hükmü kalkar. (Şeyh İbn Useymin)

4- Düzensiz gelen kan elli günden sonra hayız kanı değil hastalık kanı sayılır. Bu kimsenin namaz kılması ve orucu tutması gerekir. (İbn Baz)

5- Hayız kanının sıfatı: Kötü kokulu ve siyah renktedir. İnce değil, yoğundur. (Şeyh İbn Useymin)

6- Başlangıç hükmü: Hayız zamanı olması mümkün olan zamanda kan gelirse, kesilinceye kadar beklenir. Zira bu hayız kanıdır. Tekrar etmesini beklemeye ihtiyaç yoktur. (Şeyh Muhammed Bin İbrahim)

7- Kadın kan hakkında şüpheye düşerse, Kadının fercinden gelen kanlarda aslolan: istihaze kanı olduğu açıkça ortaya çıkıncaya kadar onun hayız kanı olmasıdır. (Şeyh İbn Useymin)

8- Hayızda düzensizlik: Temizlik bir günden daha az sürerse bu dikkate alınmaz. Zira kan bir defasında akar, diğer seferinde kesilir. Kanın mücerred olarak kesilmesiyle temizliğe hükmedilmez. Tıpkı bir saatten az süreliğine kesilmesinde olduğu gibi. (el-Lecnetud Daime)

9- Hayızdan guslettikten sonra kan gelirse:

— Eğer temizlikten sarı veya bulanık gelirse buna itibar edilmez. Bunun hükmü idrar gibidir.

— Ama açıkça kan gelirse bu hayızdan sayılır ve guslün yenilenmesi gerekir. (Şeyh İbn Baz)

10- Temizlik alameti: Kadınların genelinde beyaz akıntının gelmesidir. (Şeyh İbn Useymin)

11- Kadında sarı veya beyaz akıntı olmazsa diğer hayızlık dönemi gelinceye kadar bu sadece kuruluktur. Bu bütün kadınlar için bir hükümdür. (İbn Useymin)

12- Ye’s (Menopoz): Kadının bir daha yinelememek üzere hayızdan kesilmesidir. (İbn Useymin)

13- Temizlikten sonra gusletmedikçe kadının eşiyle ilişkiye girmesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

14- Hayızlının içinde ayetler yazılı olan kitaplara dokunması: Ne hayızlıya, ne cünübe ne de abdestsiz olana bunlara dokunmak haram değildir. Zira bu Mushaf değildir. (İbn Useymin)

15- Hayızlı kadının eline, başına ve ayaklarına kına yakması caizdir, bunda bir sakınca yoktur. (İbn Useymin)

16- Hayız yapıcı haplar almak: Eğer tabip zarar vermeyeceğine karar verirse bu caizdir. (el-Lecnetud Daime)

17- Hayzı engelleyici hapları kullanmanın zararları:

— Rahimin iltihaplanmasına sebep olur

— Kanın değişmesine ve düzensizleşmesine sebep olur

— İleride rahimin deforme olmasına sebep olur

— Ve daha başka zararları vardır. (Bazı tabiplere göre bunun on dört zararı vardır.)

18- Ramazan’da ve Hac’da hayzı geciktirici hapları kullanmak: Sıhhi bir zarar vermemesi şartıyla bunda sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)

19- Hap aldıktan sonra hayız olursa: Kadın, tabibe sorar, eğer hayız derse hayızdır. Şayet bunun hapların sebep olduğu akıntılar olduğunu söylerse hayız değildir. (İbn Useymin)

20- Kadın kendi hayzına sebep olursa, namazı kaza etmesi gerekmez. Zira ne zaman kan bulunursa hayız hükmü de sabit olur. Tıpkı hayza engel olucu hap kullanılıp hayız olunmazsa, namaz kıldığı, oruç tuttuğu gibi. Orucu da kaza etmez. Zira o hayız değildir. Hüküm illeti etrafında döner. (Şeyh İbn Useymin)

21- Hayızlı için, ehlil ve tekbir, sabah akşam zikirleri, yatarken ve uyanınca söylenecek zikirler gibi şer’î zikirleri yapması, fıkıh, hadis ve tefsir gibi ilmi kitapları okuması caizdir. (Şeyh İbn Fevzan)

22- Hükmü hayız hükmünde olmayan kanlarda tabiplere müracaat edilmelidir. (İbn Useymin)

23- Hayızlı için tıbbî nasihatler:

— Mümkün olduğunca sakinliği ve rahatlığı gözetmelidir.

— Hafif ve kolay işler yapmalıdır.

— Çok ter atmaya nazaran şahsi temizliğe özen göstermelidir.

— Karnına masaj yapmaktan sakınmalıdır.

— Bu dönemde şer’an haram olan cimadan sakınmalıdır.

— İç organları yıkamaya özen göstermelidir. Bu önden arkaya doğru olmalıdır.

— Mecbur kalmadıkça ilaç alınmamalıdır. Aspirin gibi ilaçlardan da sakınılmalıdır.

— Özellikle ağız ve diş bakımına özen göstermelidir.

24- Kadının iki şartla hayız geciktirici ilaç alması caizdir: Zarar vereceğinden korkulmaması ve kocasının izni ile olması. (İbn Useymin)

25- Hayza sebep olan ilaçların kullanılması da iki şartla caizdir: Farzların düşmesi düşünülerek yapılmamalıdır. Mesela ramazan yaklaşınca oruç tutmamak için veya namaz kılmamak için kullanılmamalıdır. Kocasının izni ile kullanmalıdır. Zira hayız olması, kocasının kendisinden faydalanmasına engel olacaktır. Eğer mutlaka bunu yapması gerekiyorsa kocasının hakkını eda etmekte acele etmelidir. (İbn Useymin)
Hayızlı İle İlgili Hükümler:

26- Namaz: Hayızlının farz ya da nafile namaz kılması haramdır, kaza da etmez. (İbn Useymin)

27- Oruç: Hayızlının farz ya da nafile oruç tutması haramdır. Lakin farz orucu kaza etmesi gerekir. (İbn Useymin)

28- Kabeyi Tavaf: Farz ya da nafile tavaf yapması haramdır. Ama Safa ile Merve arasında sa’y, vakfeler, Müzdelifede gecelemek gibi diğer menasikleri yerine getirebilir. Bunlar ona haram değildir. (İbn Useymin)

29- Veda Tavafı kendisinden düşer. Eğer haccın on iki nüsükünü tamamladıktan sonra ve memleketine doğru çıkmadan önce hayız olursa, veda tavafı yapmadan çıkar. (İbn Useymin)

30- Mescitte kalmak: Hayızlının bayram namazı kılınıncaya kadar mescitte beklemesi haramdır. (İbn Useymin)

31- Cima: Hayızlı kadının eşiyle cima etmesi haramdır. (İbn Useymin)

32- Talak (Boşanma): Kocasının hayızlı eşini bu dönemde boşaması haramdır. (İbn Useymin)

33- Beraatur rahim hükmü: Hamile olmamak demektir. (İbn Useymin)

34- Gusul gerekmesi: Hayızlının, temizlik döneminin başladığı an bütün bedenini temizleyerek gusletmesi gerekir. (İbn Useymin)
Hayızlı İçin Farklı Durumlar:

35- Artma ve eksilme: Mesela, kadının normal âdeti altı gün sürerken kan yedinci gün de gelebilir. Veya âdeti yedi gün iken altıncı günde temizlik olabilir.

Doğrusu: Ne zaman kan görürse o hayızdır. Ne zaman da temizlik görürse o temizdir. Âdetinde artma veya eksilme olması fark etmez. (İbn Useymin)

36- Erken olması veya gecikmesi: Mesela: normal âdeti ay sonu iken hayzı aybaşında görebilir veya aybaşında iken ay sonunda görebilir.

Doğrusu: Ne zaman kan görürse o zaman hayızdır. Ne zaman da temizlik görürse o temizdir. Erken olması veya gecikmesi fark etmez. (İbn Useymin)

37- Sarılık veya bulanıklık: İltihap gibi sarı kan görülürse veya sarı ile siyah arasında bulanık görürse, bunu hayız döneminde veya temizlikten önce hayza bitişik günde görmüşse onun için hayız hükmü sabit olur. Eğer temizlikten sonra görmüşse hayız değildir. (İbn Useymin)

38- Hayız dönemi içinde kesinti: Bir gün kan görür, bir gün temiz görürse, iki durum söz konusudur:

Birinci durum: Bu her zaman böyle devam ediyorsa istihaze (özür) kanıdır. İstihaze hükümlerine tabidir.

İkinci durum: Kadın bunu sürekli böyle görmez, bazen bu şekilde olursa, onun temizlik dönemi sahihtir.

Doğrusu: Ne zaman kan, bir günden az olarak kesilirse bu temizlik değildir. Ancak âdetinin sonunda kesilme olursa veya beyaz akıntı görürse bu temizliktir. (İbn Useymin)

39- Kanda kuruluk: Kadın mücerred olarak rutubet görürse, eğer bu hayız döneminde veya temizlik döneminden önce hayza bitişik günde olmuşsa, bu hayızdır. Temizlikten sonra görülmüşse hayız değildir. Bu, sarılık ve bulanıklık görme hükmündedir. (İbn Useymin)

40- Normal döneminde hayızdan kesilen fakat sonra bir iş yüzünden kan gelirse bu hayız kanı değil, hastalık kanıdır. Namaza ve oruca engel değildir. (İbn Baz)

41- Nokta şeklinde kan: Nokta şeklinde kan gören, bunu normal adet günleri dışında görmüşse namazı ve orucu terk etmez. Zira bu hastalık kanıdır. (İbn Useymin)

42- Hayızlının Mescide dâhil olan yere girmesi caiz değildir. Eğer mescid ile arada duvar olup duvar arkasından imamın sesi işitiliyorsa cemaat ile namaz sahihtir. Zira burası da mescide tabidir. (İbn Baz)

43- Kadının hayız ve nifas günlerinde kan kesici ilaç kullanması: Kan kesici hap veya iğne kullanan gusleder, temizlik dönemlerindeki gibi namazını kılar ve orucunu tutarsa sahihtir. (İbn Baz)

44- Aylık döneminden beş gün önce benzer renkte akıntı gelirse bu esnada oruç tutabilir ve namaz kılabilir mi? Eğer bu, kan geldiği günlerden ayrı günde geliyorsa hayız değildir. Namazı kılmalı ve orucu tutmalıdır. Her namaz için ayrı abdest alır. Bu hayız hükmünde değil, idrar hükmündedir. Ama bu beş gün, hayız dönemi ile bitişik ise, hayızdan sayılır ve âdetinden hesap eder. (İbn Baz)
Kadınlarda Adet Düzensizliğinin Sebepleri:

45- Hayza engel olan haplar kullanmak: Bunlar kadının âdetine etki ederek, erken olmasına, gecikmesine, artmasına veya azalmasına sebep olur.

46- Hamileliği önleyici spiral kullanmak: Bu, âdete etki ederek kanı azaltır. Fakat kanın az çıkması sebebiyle, adet müddetini artırarak yedi gün yerine on gün hayız olur. (İbn Cibrin)

47- (Kitabın orijinal metninde 47. madde sehven atlanılmış-mütercim-)

48- Adet süresinden üç gün önce kan gelirse hükmü nedir?: Kadın adetini sayı, renk ve zaman olarak bilirse, adet süresinde namazı terk eder, sonra gusleder ve namazı kılar. Adet gününden önce gelen bu kan ise hastalık kanı sayılır. Bu sebeple namaz ve oruç terk edilmez. Bilakis bu kanı yıkaması, her namaz için abdest alarak müstahaza (özürlü) gibi hareket etmelidir. (İbn Cibrin)

49- Aylık adet günlerinde iki gün hayız kanı geliyor, sonra kesiliyor, dördüncü günde tekrar geliyor. Adet günleri içerisinde olan bu üçüncü günde ne yapmalıdır?: Kadın, bildiği adet günlerinde bulunduğu sürece ondan namaz ve oruç düşer. Adet günleri içinde bazı günler kan kesilse bile, temizlik alameti olan beyaz akıntıyı görmemişse adet zamanı devam etmektedir. (İbn Cibrin)

50- Hayızlı, cünüp ve nifaslı arasındaki fark: Hayız ve nifaslının cünübe kıyas edilmesi caiz değildir. Zira vakti kısa olan cünüplüğün hilafına, bunların müddeti uzundur. Cünüplük gerektiren durumdan çıkınca gusletme imkânı vardır. (İbn Baz)

51- Adet vakti içinde veya dışında az kan: Eğer bu adet günlerinde görülürse hayız kanı sayılır ve hayız olduğunu anlar. (İbn Useymin)

52- Aynı ay içerisinde kan gelir ve kesilirse: Hayız ne zaman gelirse hayızdır. Önceki hayız dönemi ile aradaki sürenin uzaması veya kısalması fark etmez. Eğer hayızdan sonra temizlik gelir, bundan beş veya altı gün sonra ikinci defa adet gelirse, oturur namaz kılmaz. Zira o hayızdır. (İbn Useymin)

53- Müddetin artması ve rengin değişmesi: Kadın temizlik görür ve bildiğinden farklı renkte böyle bir kan görürse bu hayız kanı değildir. Bu sadece ya sarı, ya bulanık ya da bazen siyah olur. Eğer böyle ise bu hayızdan sayılmaz, namaza ve oruca devam edilir. (İbn Useymin)

54- Normal adet günlerinden iki gün sonra temizlenir de, bir veya iki gün sonra da tekrar kan gelirse: Kan gördüğü bu iki gün hayızdan sayılır. Bu günlerde namaz kılması caiz değildir. Ama temizlik gördüğü iki günde guslettikten sonra namaz kılar. (el-Lecnetud Daime)

55- Kadın, her ayın başında altı gün hayız olup sonra kan yinelerse hüküm nedir?: Her ayın başında altı gün oturur, onun için hayız hükmü sabit olur. Bunun dışındakiler özür kanıdır. Gusledip namaz kılar ve kana aldırmaz. (İbn Useymin)

56- Kan görüp namazı terk eden kadın, günler sonra gerçek adet gününün geldiğini öğrenirse: Kılmadığı namazları kılması daha faziletlidir. Ama böyle yapmazsa da sakınca yoktur. (İbn Useymin)

57- Kadın ameliyat olur da âdetinden önce siyah kan görür, sonra da âdeti gelirse: Ameliyat neticesinde gelen kan hayız kanı hükmünde değildir. Bu konuda tabiplere müracaat edilmelidir. (İbn Useymin)

58- Yaşlılıktan dolayı kadının kanı kesilir ve yolculuk esnasında kan gelirse: Bunun hayız kanı olmadığı ortadadır. Şu halde namaza ve oruca devam etmesi gerekir. Âlimlerin çoğunluğu kadının hayzının sona erme sınırını elli yaş olarak belirlemişlerdir. (İbn Useymin)

59- Kadın, dokuz veya on gün adet görüp sonra temizlenir, sonra da kesintili olarak kan görürse: Adet günlerinden sonra gelen kan, yorucu iş veya başka sebeple gelmiş olup hayız kanı değil hastalık kanıdır. Bu namaza ve oruca engel değildir. (el-Lecnetud Daime)

60- Hayızlı için faziletli olanı: Tabiatı üzere kalması, Allah’ın kendisi hakkında yazdığına razı olmasıdır. Allah’ın mani olduğu kan için ilaç almamalıdır.

61- Kadın, adet zamanında, bir gün kan görür ve gün boyunca kan görmezse ne yapması gerekir?: Zahir olan: bu temizliğin veya hayız günlerinde hasıl olan bu kuruluğun, hayza tabi olmasıdır. Temizlik sayılmaz. (İbn Useymin)

62- Hamileliği önlemek için tablet alınır ve hayzı bozan bulanıklık gelirse, tabibe sorulur: Eğer: “bu hayızdır” derse o hayızdır. Şayet: bu ilaçların sebep olduğu akıntıdır derse, hayız değildir. Şuan ki cevabım budur. (İbn Useymin)

63- Kadın kan görmezse temizlenebilir mi?: Eğer bazı kadınlarda olduğu gibi, temizliği gösteren beyaz akıntı görme adeti yoksa, o temizlenir ve orucunu tutar. Eğer beyaz akıntı görme âdeti varsa, bu beyaz akıntıyı görünceye kadar oruç tutamaz. (İbn Useymin)

64- “Aylık âdetim yedi ile sekiz gün arasında. Bazen yedinci gün ne kan ne de temizlik görmüyorum. Ne yapmalıyım?”: Kadınların bildiği temizlik alameti olan beyaz akıntıyı görünceye kadar acele etme. Kanın durması temizlik değildir. Bu ancak temizlik alametinin görülmesi ve mutad zamanında sona ermesi ile sabit olur. (İbn Cibrin)

65- Kadın, hayzı engelleyici haplar kullanır veya spiral taktırır da adet kanı artarsa hüküm nedir?

— Deriz ki: kan devam ettikçe hayız kanıdır. Adet süresinde artma da olsa namazı bırakır. Böyle değilse hayız kanı sayılmaz. (el-Lecnetud Daime)

— Bazı şeyhler şöyle dedi: önceki âdetinden artırmaz. Önceki âdeti yedi gün olup üç gün artmışsa: yedi günü artırmaz. Zira bu fazlalık ancak kendisinin sebep olduğu başka şeydendir. Bu yüzden namazı terk etmez. Bu ihtiyatlı olanıdır. (İbn Cibrin)

66- Engel olucu ilaç almak sebebiyle hayzın gecikmesi: Şüphesiz bu durumda namazı kılar. İki ay gecikse bile namazı kılar. (İbn Cibrin)

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿