7 Ocak 2011 Cuma

KADIN VE GUSÜL ,fetvalar


KADIN VE GUSÜL

Bu bölümde 23 cevap vardır.

1- Hayızlının gusül için saçlarını çözmesi sahih olan görüşe göre gerekmez. Ancak ihtilaftan kurtulmak için ihtiyat olarak çözebilir. (el-Lecnetud Daime)

2- Eğer kadında cünüplük varsa, sadece saçlarının dış yüzünü yıkaması caiz değildir. Aksine suyu saç diplerine (kafa derisine) ulaştırmalıdır. (Şeyh İbn Useymin)

3- Saçlar örgülü ise, yıkamak için çözülmesi gerekmez. Suyun her saça ulaştırılması gerekir. Örgü, su isabet eden yerlerin altında kalır, sonra örgülü saçlar sıkılarak suyun saçların tamamına ulaşması sağlanır. (Şeyh İbn Useymin)

4- Kadın ihtilam olur ve uyandığında ıslaklık eseri bulamazsa gusül gerekmez.

5- Eğer uyandığında ıslaklık bulursa gusletmesi gerekir. (Şeyh İbn Useymin)

6- Geçmişte ihtilam olmuş kimse, eğer ıslaklık görmemişse bir şey gerekmez. Ama görürse, kaç namaz geçtiğini araştırır ve onları kılar. (Şeyh İbn Useymin)

7- Cima olmasa bile meninin lezzet ile çıkması guslü gerektirir. (el-Lecnetud Daime)

8- Kadın, rüyasında bir erkekle cima ettiğini görürse, uyku halinde mükellef olmadığı için bunda günah yoktur. (el-Lecnetud Daime)

9- Kadın, istinca, merhem sürmek, kadın hastalığının tedavisi veya alet almak için elini fercine sokarsa gusül gerekmeyip sadece abdest gerekir. (el-Lecnetud Daime)

10- Kadın, cünüp olduğundan şüphe ederse, şüphe sebebiyle gusletmesi gerekmez. Zira aslolan cünüp olmamaktır. (el-Lecnetud Daime)

11- Cünüp olan kişi, abdest almadan uyursa bunda günah yoktur. Lakin uyumadan önce abdest alması daha faziletlidir. Zira peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle yapmış ve böyle yapılmasını emretmiştir. (el-Lecnetud Daime)

12- Birden fazla gusül gerektirici (hayız ve nifas gibi) sebepten dolayı hepsine bir niyet ederek tek gusül almak yeterlidir. (el-Lecnetud Daime)

13- Cünübün bedeni temizdir. Gusletmeden önce bardak, tabak, elbise gibi eşyalara dokunması caizdir. Hayız ve nifaslının durumu da böyle olup bunların dokunması ile eşyalar necis olmaz. (el-Lecnetud Daime)
Gusül, aynı zamanda abdest yerine geçer mi?

14- Eğer büyük ve küçük hadeslerden temizlenmek niyetiyle cünüplükten gusledilmişse bu, abdest yerine de geçer. Lakin faziletli olanı, peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e uyarak önce istinca edip abdest almak sonra tam bir gusül almaktır. Hayızlı ve nifaslı olan da böyledir.

15- Eğer gusül böyle alınmamışsa, Cuma guslü ve temizlenmek için yıkanmada olduğu gibi, abdest yerine geçmez. Buna niyet etmiş olsa bile, abdestin farzlarından biri olan tertibi terk ettiği için yine abdest yerine geçmez. (Şeyh İbn Baz)

16- Cünüplükten gusül ve diğerlerinde tam bir gusül şu şekildedir:

— Niyet eder

— Allah’ın ismini zikreder

— Ellerini üç kere yıkar

— Fercini ve vücudundaki meni eserlerini yıkar

— Tam bir abdest alır

— Gusle başlar ve önce başını üç kere yıkar. Suyu saç diplerine ulaştırır ve sonra tüm bedenini yıkar.

— Yıkamaya önce sağ yanına sonra sol yanına su dökerek başlar.

— Ellerini vücudunda yetiştirebildiği kadar gezdirir.

17- Duş altına girip tek seferde de olsa bütün vücuduna suyun ulaşması ile gusül yerine gelmiş olur. (Şeyh İbn Cibrin)

18- Yumurta, limon gibi şeyler içeren şampuan türleri ile yıkanmanın hükmü: Saçların ıslahı ve tedavi için bunların kullanılmasında sakınca yoktur. Yumurta, buğday gibi yiyeceklerin tedavide kullanılmasına bir engel olmayıp, hamamlarda bunlarla gusletmenin de sakıncası yoktur. (Şeyh İbn Baz)

19- Kadının saç örgülerini çözmeksizin cünüplükten gusletmesi sahih midir? Kadın başına üç sefer su saçarsa bu yeterlidir. Örgüyü çözmesine gerek yoktur. (Şeyh İbn Baz)

20- Cünüplükten gusledip bitirdiğim zaman benden meni gibi bir şey çıkarsa tekrar gusletmem gerekir mi? Gusül halin devam ettiği sürece yeniden gusletmen gerekmez. Çıkan bu meninin ise, şehvetsiz çıktığı için bir önemi yoktur. Bunun hükmü idrar gibi olup istinca etmek ve abdest almak gerekir.

21- Ama dokunma, öpme gibi şehvete sebep olan sebeplerle, şehvet ile çıkmışsa bu yeni bir menidir ve gusül gerekir. (şeyh İbn Baz)

22- Hayızlı ve cünüp olanın guslü fecir doğana kadar geciktirmesi caiz midir? Eğer kadın, fecirden önce temizlik görmüşse, oruca devam eder. Guslü fecirin doğuşundan sonrasına kadar ertelemesine bir engel yoktur.

Lakin güneş doğuncaya kadar geciktiremez. Aksine, güneş doğmadan önce gusledip namazı kılması gerekir. (şeyh İbn Baz)

23- Uzun saçlı olup da saçları örgülü olmayan kimse, saçları örgülü olana kıyas edilebilir mi?: Cünüp olan veya hayızdan kesilmiş olan kişi, bütün vücuduna ve saçlarına temizlik niyetiyle su dökmelidir. Bunda saçı uzun olsun kısa olsun, örgülü ya da örgüsüz olsun fark etmez. (el-Lecnetud Daime)

24- Cünüplükten guslederken, guslün başında ve sonunda insan ne söylemelidir?: İnsan guslün başında: “Bismillah(Allah’ın ismiyle)” der. Sonunda da:

“Eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasulih Allahummec’alnî minet tevvabin vec’alni minel mutatahharin

(Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle)” der. (Şeyh İbn Fevzan)

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿