Resûlullah'ın teni, sîmâsı beyazdı.

Ebû Cuhayfe Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: 
-Ben, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Tereddütsüz derim ki: Hasen İbn-i Alî ona (çok) benzerdi.(Ebû Cuhayfe'nin râvîsi İbn-i Ebî Hâlid İsmâil tarafından Ebû Cuhayfe'ye:
- Resûlullah'ı vasfedip bize bildirseniz!, denildi. O da:
- Resûlullah'ın teni, sîmâsı beyazdı. Siyah saçına beyaz karışmıştı. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem bize (Benî Süvâa hey'etine) on üç genç dişi deve hediye verilmesini emretti. Fakat biz bu develeri almazdan önce Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Allah'ın dîvânına alındı, demiştir. 1445

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Blogger tarafından desteklenmektedir.