30 Haziran 2011 Perşembe

RASULULLAH (SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM)İN ÜMMETİNİNİN FAZİLETİ

RASULULLAH (SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEM)İN ÜMMETİNİNİN FAZİLETİ
[6 Hadistir]

384/1: Ebû Burde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
«Kıyamet günü olup yaratıklar secde etmeğe çağrıldığında, ümmetim iki uzun secde yapmadan önce, öteki ümmetler secde yapmağa güçleri yetmiyecek.»
Müslümanlara:
«— Kaldırın başlarınızı! Ateşten kurtulmak için sayınızca yahudi ve hirtstiyan size feda kıldım.» diye seslenilecektir.

385/2 Ebû Bureyde Bürde'nin babasının şöyle dediği rivayet edil­di:
Resûlullah (S.V.) buyurdu ki:
«Kıyamet günü olunca, müslümanjardan her birine bir yahudi ve hiristiyan verilecek,» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» dene­cek.
(a) Bir rivayette şöyle dedi:
«Kıyamet günü olunca, bu ümmetin her birine kâfirlerden bir tane bırakılarak:» 
«Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» denecek.»
(b) Bir rivayette şöyle buyurdu:
«Şüphesiz bu ümmet, Allah'ın rahmetine muhtaç olacak bir ümmettir ki azaplarını kendi elleriyle hazırliyacaklardir.»
386/3 İbn Bureyde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:
Resûlullah sallalahü aleyhi ve sellem bir gün ashabiyle şöyle konuş­tu:
«— Cennette bulunanların dörtte 'biri olmaya razı mısınız?"
«— Evet.»
«— Cennette bulunanların üçte biri olmaya razı mısınız?»
«— Evet.»
«— Cennette bulunanların yarısı olmaya razı mısınız?»
«— Evet.»
«— O halde birbirinize şu müjdeyi veriniz ki, Cennetlikler yüzyirmi sı­radır. Bunların seksen sırası ümmetimdir.»

387/4 Ebî Bürde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:
Resûlullah (S;A.) buyurdu ki:
Ümmetim Allah'ın rahmetine muhtaç olacak bir ümmettir zira kötü akıbetlerini dünyadayken kendi elleriyle hazırlıyacaklardır.
— Bir rivayette: «... birbirlerini öldürecek...» sözü eklenmiştir.
388/5 Ebû (Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi:
Resûlullah (S.A.) buyurdu ki:
«Ümmetimi tü'ketecek olan, birbirlerine silâh çekmeleri ile tâün ve­badır.»
Bunun üzerine soruldu:
«Ey Allah'ın Resulü! Birbirlerine silâh çekme nedir, biliyoruz. Fakat tâûn nedir bilmiyoruz?»
Cevap verdi:
» Cinlerden düşmanınız olanların, sizi silâhiariyle vurmalarıdır. Her iki halde de şehitlik vardır.
— Bir rivayette: (... «Her iki halde de şehitler bulunur) dendi.
' 389/6 Ebû Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi: 
Nebî sallalİahü aleyhi ve sâllem buyurdu ki:
«Ümmetimi tüketecek olan, birbirlerine silâh saplamaları ile tâûndur.»
Bu haber üzerine soruldu:
«—. Birbirlerine silâh saplama» nedir biliyoruz. Fakat tâûn nedir?»
Cevap verdi:
«— Cinlerden düşmanınız olanların silâhlariyle sizi vurmalarıdır. Her ki halde şehitlik vardır.»❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿