29 Haziran 2011 Çarşamba

RESÛL-İ EKREM'İN SIFATLARI HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK (RADİYA'LLÂHU ANH)'İN RİVÂYETLERİ


Enes b. Mâlik (Resûlullah'ı şöyle ta'rîf ve tavsîf ettiğini) rivâyet etmiştir: 
Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem kavminin orta boylusu idi: ne çok uzun, ne de fazla kısa endamlı idi. Resûlullah ezherü'l-levn idi: Teni ve sîmâsı, kırmızı rengi iyice emmiş beyazdı ne kireç renginde duru beyazdı, ne de kara yağızdı. Resûlullah Sûdânîler gibi kıvırcık, kısa saçlı değildi. Düz, ve uzun saçlı da değildi. O, mu'tedil sarkık saçlı idi. Ona kırk yaşının tamâmında Vahy indirildi. Vahy indirilmekte olduğu halde Mekke'de on yıl ikamet etti. Medîne'de de on yıl yaşadı. Ve başının saçında ve sakalında yirmi tel ak saç bulunmıyarak Refîk-ı A'lâ'ya = Cenâb-ı Hakk dîvânına da'vet olunup alındı. Ve altmış yaşının tamâmında vefât etti). 1447

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿