28 Haziran 2011 Salı

PEYGAMBERİMİZİN SÂİB İBN-İ YEZÎD'E DUASI,

PEYGAMBERİMİZİN SÂİB İBN-İ YEZÎD'E DUASI

Sâib b. Yezîd Rivâyete göre, müşârün-ileyh doksan dört yaşında bünyesi sağlam, çevik, boyu bosu dimdik olduğu halde şöyle demiştir: 

-Pek iyi bilirim ki şu yaşımda kulağımla, gözümle işitip görerek müstefîd olmam, ancak Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in duâsı (berekâtı) iledir. Hakîkaten çocukluğumda teyzem beni Resûlullah'ın huzûruna götürmüştü.
Resûlullah'a: 
- Yâ Resûla'llah, hemşîre-zâdem hastadır. Onun (şifâsı) için Allah'a duâ buyursanız! demişti.
Bunun üzerine Resûlullah bana âfiyetime duâ etti de vücûdum zinde, havassım yerinde olarak yaşıyorum. 1443

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿