20 Haziran 2011 Pazartesi

Bedene Uygun Ruh (Evrimcilerin yanıldığı noktalardan birisi de)

Bedene Uygun Ruh


Evrimcilerin yanıldığı noktalardan birisi de, bütün hayvan ve insanları; göz, kulak, burun vb. gibi organlardan ibaret ola­rak değerlendirmeleridir. Bir türden bir başkasının teşekkül etti­ği iddia edilirken, bunların his ve duygu dünyasını da gözden uzak tutmamak gerekir.
Ceset veya vücut, canlıların elbisesi gibidir. Her canlının ce­sedi de ruhuna, hissiyatına uygundur. Koyunun bedenine müna­sip ruhu ve arslanın da yine ruhuna uygun bir bedeni vardır.
Koyunun ruhu ottan hoşlanır. Ona arslanın pençesini tak­makla duygularını değiştirebilir miyiz? Bütün vücut üyelerini değiştirsek bile, ruhunu değiştiremediğimiz sürece, o yine ot pe­şinde koşan munis bir koyun olarak kalacaktır.
İnsan da böyledir. Onun da cesedi, ruhunun elbisesidir. Be­deniyle ruh duyguları arasında tam bir uygunluk vardır. İnsanda yazma hissi mevcuttur. Elleri de buna uygun olup kalemi tuta­cak şekildedir.
Görüldüğü gibi, maddeten ve manen mükemmel insan bede­ninin; "Bir takım hayvani bedenlerin evrimiyle meydana geldiği"ni ileri sürmek, bu noktadan da tutarsızdır.[21]

KAYNAK
[21] Prof. Dr. Âdem Tatlı, Merak Ettiklerimiz, Cihan Yayınları, İstanbul 1998: 38.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿