21 Kasım 2010 Pazar

Kur'an'da Bazı Kelimelerdeki Mucizeler

BİR GÜN

Kuran’da tekil olarak “bir gün (yevm)” kelimesi 365 defa geçer. 365 sayısı sadece takvimin gün sayısı olarak düşünülmemelidir. 365, aynı zamanda Dünya ile Güneş arasındaki astronomik ilişkiyi ifade eden bir sayıdır. Dünya, Güneş etrafında bir kez dönüşünü tamamladığında, kendi etrafında 365 kez dönmüş olur. Yani Dünya, Güneş etrafında bir kez döndüğünde, Dünya’da 365 tane gün oluşmuştur. “Gün” kelimesinin tekil kullanımının 365’i vermesi de önemlidir. Çünkü, Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşünde 365 tekil gün oluşur. Kuran’da bu kelimenin 200, 300 veya 400, 500... olarak değil tam 365 olarak geçmesi sizce tesadüf mü? Gerçekten de “bir gün (yevm)” kelimesinin kullanımı; anlaşılması kolay, taklidi imkansız Kuran mucizelerine bir örnektir. Bu örnek tek başına bile Kuran’da bilinçli bir mate-matiksel düzen olduğunu ortaya koyabilir. Bu bölümdeki 50 örnek ve daha sonra 19’larla ilgili bölüm incelenirse, Kuran’daki matematiksel mucizenin boyutu daha iyi anlaşılacaktır.
 
Kelime
Kuran'da geçiş adedi
Bir Gün
365

Dünya Güneş'in etrafında bir kez dönünce Dünya'da kaç gün oluşur?
365
GÜNLER

Kuran’da “gün” kelimesinin birçok kullanım tarzı mucizevidir. “Gün” kelimesinin tekil kullanımları 365 kez geçerken, gün kelimesinin çoğul kullanımları (eyyam, yevmeyn) ise 30 defa geçmektedir. Böylece bir ayın gün sayısını ifade eden 30 sayısı verilir. Bir senede birden fazla ayın olmasından dolayı bu günlerden farklı aylar oluşur. Oysa 365 gün, bir tane yılı oluşturur. Böylece “gün” kelimesinin tekilinin (yevm) 365 defa geçmesi gibi, çoğulunun da (eyyam, yevmeyn) 30 defa geçmesi anlamlıdır.
Güneş takvimi 30 ve 31 günlük aylardan oluşurken, Ay’a bağlı takvim 29 ve 30 günlük periyotlardan oluşur. Böylece 30 her iki takvimin kesişim kümesidir. Kuran’ın indiği toplumda Ay takvimi kullanıldığını göz önüne alırsak 30 sayısının kullanılması yine anlamlıdır. Ay’ın (gökteki gezegen) bir ayı (yılın kısmı olan) oluşturma süresi 29.53 gündür. Bunun yuvarlatılmışı ise 30’dur. Bu tarz matematiksel mucizelerde Kuran’ın matematiksel işlem olan yuvarlamayı tam doğru yaptığına tanık olmaktayız. Nitekim Dünya, Güneş’in çevresinde 365.25 günde dönüşünü tamamlar. Bunun yuvarlatılmışı 365’tir. 

Kelime
Kuran'da geçiş adedi
Günler
30

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿