13 Kasım 2010 Cumartesi

HZ.AHMED ER RUFAİ 'DEN HİKMETLİ SÖZLER

Hz.Ahmed El Kebir Rufai'den Hikmetli Sözler


Hz.Pirimiz Destigirimiz Seyit Ahmed El Kebir Rufai (ks)Hazretlerinden Hikmetli Sözler
 1.Bizim toprak diye basıp geçtiğimiz,geçmişlerin yüzleri,yanakları,dilleri dudaklarıdır.
 2.Ey basiret sahipleri ibret alın.(Haşr Suresi:59/2) dünya budur,dünyanın ahvalide bundan     ibarettir.Meskenleri ve meskenlerin adamları hep bu haldedir.Allah için artık biraz düşünmek  ve ibret almak lazımdır…
 3.Akıllı o dur ki,Allah’tan korkar nefsine ram olmaz ve ölümden sonrası için amel ve ibadet  yapar.
 4.Görmezmisin ki çocuk dünyaya geldiği zaman dünyaya olan hırsından dolayı elleri bir şey  tutuyormuş gibi yumuktur.
 5.Dünyadan giderken de avuçların içi boş olduğundan açıktır.Çünkü hırsla arzulanan  şey,elden çıkmıştır.Ölüm nasihatçı olarak kafidir,ölüm vaiz olarak yeterlidir.
 6.Salih amel ve ilim sahipleri ilerleyince geri kalmaktan dolayı bende  ağlarım,benimgibiolanlar da ağlar.
 7.Bazıları aşk-ı vecd ile ağlıyorda ben hata ve günahlarımdan korktuğum için ağlıyorum.Yüce Mevlaya manen yaklaşmanın en kısa yolu yaratılmışlara şevkat göstermek peygamberimizin sünnetine uymakla beraber düşüklük ve inkisar (tevazu alçak gönüllülük) yoludur.
 8.Dünya ve ahretin ilişkisi ikisözün arasındadır ki:Birisi akıl diğeri dindir.
 9.Aklın tümü,üstü örtülü olan yalancı dünyadan kurtulmaktır.
10.Müslüman ancak insaf sahibi olmakla itibar kazanır.Ne zaman insaf sahibi olursa o zaman müslümandır.
11.Kabul edeceği anlaşılamayan kimseye nasihat edilmez.
12.Sana hased edip kıskanan kimsenin senden  hoşnut olması mümkün değildir.
13.Benim tarikatım yaratıcıya ve yaratılmışa karşı edepli olmakla beraber kalp huzuru ve cem-i himmettir.(Bütün gayretle çalışmak gayret etmektir.)
14.İnsanın hallerini huyunu suyunu gösteren defter görüştüğü konuştuğu ahbabıdır,dostudur.
15.”Er” o kimsedir ki gittikten sonra da eserleri görünür, nümayan olur
16.amellerin en iyisi ilmine uygun amel  işlemektir.
17.Allah’ın Şeraitine muhalif olan her tarikat  zındıkadır,sapıktır ve saptırıcıdır.
 18.Yaratımışları genel anlamda istihsan edip sevmek nurdur,iyidir.Ama özel ve dar anlamda ise yaratılmışları sevmek zulmettir,kötüdür.
19.Gazabi ilahiyyeye en yakin olan şey kendini beğenmek ve kendinde bir şey görmektir.
20.Kuyruk olmak baş olmaktan iyidir.Zira ilk yumruk başa vurulur.
21.Kendini üstün görerek Allah’ın kulları ile ülfet ve muhabbet etmeyenden aşağı kimse olmaz.Zira böyle kimselerde hiçbir fayda bulunmaz.
22.Azıcık edepli olmak, çok bilgili ve ameli bulunupta edepsiz Allah’a ve kullarına karşı saygısız olmaktan daha iyidir.
23.Kendisinden fazla irfan sahibi olan birini görüpte, onu yücelterek kendisinden yararlanmayan bikrimse hem cahil, hemde tarz edilip kovulmuş bir kimsedir.
24.Karındaşın seni Cenab-ı Mevladan  uzak etmeyip kalben güvenerek inandığın kimsedir.
25.İstikamet yol olup doğruyu bulanlar başkasınında doğruyu bulmasına sebep olur.
26.Cihanda izzet (yücelik) kendini aşağılanıp düşüklüğe layık görmektir.Şeref ise kanaat sahibi olmaktır.İlim ise tevazu sermayesinin mahsülüdür.(neticesidir)
27.Marifet ehlinin (Allah’ı gerçekten tanımış olan evliyanın) dünya ve ahiretteki ticaret sermayesi güzel ahlaktır iyi huydur.
28.Hak Teala hazretleriyle muvafakat (yani onun emirlerine uyup yasaklarından kaçmak) halka nasihat etmek ve nefsiyle mücadele etmek sohbettir.
29.Allah-ü Teala Hazretlerinin çeşitli nimetlerinden, iman nimeti vücud sıhhati, akıl selameti ve onun tarafından sana özel olarak verilen takva sana yeter.
30.Sana ihsan edilip verilen iman nimeti bütün nimet çeşitlerinden, vücud afiyeti  dünyalıkların hak yolda harcanması korkusundan takva yolunu bütün ilham ve kerametliklerden  akıl selameti de her türlü hediye ve güzelliklerden daha fazla zenginlik duygusu vermelidir.Çünkü senin elinde bir şey yoktur.Fakat Allah-ü Teala her şeye kadirdir.
31.Akıl en büyük alemdir. (anlayıp bilene)     
32.İki söz dinde iki zarardır ki;birisi vahdet-i vücud iddiasında bulunmak Diğeri ise verilen nimetler hakkında konuşurken haddi aşıp lakırdı yapmaktır.
33.Ben kelimesinin bir harfi kalır(yani kalpde zerre kadar benlik gururu kibiri oluyorsa)  kemal (olgunluk)mertebesine vusul ulaşma yoktur.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿