26 Kasım 2010 Cuma

Akıl baliğ olmadan önce ölen kâfir çocukları Cennete girecekler mi ?

Soru: Müslüman ve gayr-i müslim ailelerin teklif çağına gelmeden ölen çocuklannın ahiretteki durumlan nasıl olacaktır?
Cevap: Allah Teala müminlerin, mükellef olmadan ve ameli salih işlemeden ölen çocuklarını cennete koyacaktır.

Bu noktada alimler arasında ihtilaf yoktur.
1 Nitekim ayet-i kerime de şöyle buyurmaktadır: 
“İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık”.
2 Buna göre, teklif çağına gelmeden ölen çocuklar babaları ile birlikte cennette olacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kadın cemaate vaaz ederken şöyle buyurmuştur:
3 “Hiçbir Müslüman yok ki buluğ çağına gelmeden üç tane çocuğu ölsün Allah Teala’da onu çocuklarına olan rahmetinden dolayı cennete koymasın.” Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 
“(Mükellef olmadan) üç çocuğu ölen kadına yavruları cehenneme karşı perde olur.” dediğinde; iki çocuk da perde olur mu? diye soran kadına; “Evet iki çocuk da olur.” buyurmuştur. Konu ile alakalı
Hz. Ali radıyallahu da şöyle demektedir:
“Müslümanlar ve onların çocukları cennette olacaklardır.”
4 Gayr-i Müslimlerin çocuklarının durumu ile alakalı üç farklı görüş vardır. 
Birinci görüşe göre; müşriklerin çocukları cennettedir. Nitekim Allah Teala 
“Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.”5 buyurmaktadır. Buna göre kendilerine İslam ulaşmayan topluluklar gibi müşrik ve kafir babaların çocukları da teklif çağına gelmeden ölürlerse cennet ehli kabul edilirler.
6 Ayrıca Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği hadis-i şerifte
“Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ve müşriklerin çocuklarını Hz. İbrahim’in yanında gördüğünü” bildirmektedir. 
İkinci görüşe göre ise; çocuklar babaları ile birlikte cehennemdedirler. Bu grupta yer alan alimler Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettifti şu hadisi delil getirmektedirler:
“Onlar babalarına tabidirler.” 
Üçüncü görüş sahipler ise; bu konuda bir görüş bildirmemiş, Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği şu hadisi dikkate almışlardır: 
“Allah Teala onların ne yapacaklarını en iyi bilendir.” Bu grupta yer alan alimlerin bir kısmı müşriklerin çocuklarının 
“A’raf’ta olacaklarını söylemiştir. Bu görüş, çocukların cennette olacaklarını söyleyen birinci görüşle birleşmektedir. Çünkü A’raf, sürekli kalınacak bir yer değildir. A’raf Suresi’nde de belirtildiği gibi A’raf ehlinin neticede varaca~ı yer cennettir.
7 Müşriklerin çocuklarının babaları ile birlikte cehennemde olacaklarını bildiren hadis (ler) zayıftır. Bu yüzden cennette olacaklarını savunan alimlerin görüşü tercihe daha uygundur. Her şeyin en doğrusunu Allah Teala bilir.

Dipnotlar:
1-İbn Kesir, Tefsiru’I-Kur’ani’I-Azim, 111, 22.
2-Tur(52):21.
3- Buhari,
4-İbn Hacer, Fethu’I-Bari, 111, 245.
5-İsra(l7): 15.
6-Vehbe Zuhayli,et-Tefsiru’l-Munir, V11I, 42.
7-İbn Kesir, Tefsiru’I-Kur’ani’I-Azim, 111, 22.kuranihayat2010.blogspot.com olarak bizimde inanıp kabul ettiğimiz budur ki:
“Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.”İsra suresi 15.ayet-i kerimeمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Diyanet İşleri Meali(Yeni)

Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.[311] 


Diyanet İşleri Meali(Yeni)

Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata[425] sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur.[426] İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

  Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sözünü şöyle tamamladı: "Çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurunca, azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar mısınız?" Dinleyenler: "Ey Allah'ın Resûlu, küçükken ölenler hakkında ne dersiniz (cennetlik mi, cehennemlik mi?) diye sordular. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: "(Yaşasalardı) nasıl bir amel işleyeceklerdi Allah daha iyi bilir."
Buhârî, Cenâiz 80, 93; Müslim, Kader 22, (2658); Muvatta, Cenâiz. 52, (1, 241); Tirmizî, Kader 5, (2139); Ebu Dâvud, Sünnet 18, (4714).
Bir başka rivayette: "Doğan hiçbir çocuk yoktur ki, konuşmaya başlayıncaya kadar şu din üzere olmasın" buyurulmuştur.
 ALLAH RAZI OLSUN BU YAZIYI PAYLAŞIM DA BULUNANLARA

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿