15 Kasım 2010 Pazartesi

AKIL İLE İLGİLİ SÖZLER,ÖZDEYİŞLER VE HADİSİ ŞERİFLER


* "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyin." (Hadis-i şerif)

* "İdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez;

Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez." (Ziya Paşa)

* "Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahî,

Bir edîb-i kâmili gördükde tıfl-i mekteb ol." (Nef''î) #9;

* Aklı olmayanın dini de yoktur.

* En akıllı insan öğüt alan insandır.

* Her nimetin bir şükrü vardır. Akıl nimetinin şükrü de düşünüp öğüt almaktır.

* İki şey var ki, asla sonuna erişilmez. İlim ve akıl

* İlim tükenmez hazine, akıl eskimez elbisedir.

* Akıl, vücudun efendisidir.

* Akıl attır, dizgini ârif ve âlim elinde.

* Akıl ve dirâyetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocuk yüreği olsun.

* Akıl için yol birdir.

* Akıl, sağlam bir göz; Kur'an ise ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.

* Şeriat ile akıl, nur üstüne nurdur.

* Hurâfeler ve bâtıl inanışlar, zayıf akıllıların dinidir.

* Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü câhillikten.

* Bir akıl iyidir ama, iki akıl daha iyidir.

* Akıl akıldan üstündür.

* Akıl gibi sermaye olmaz.

* Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

* Akıl tecrübe ile kemâl bulur.

* Akıl vezirdir, gönül padişah.

* Bir akıllının dostluğu, tüm delilerin dostluğundan daha iyidir.

* Ey akıllı! Sakın aklın başına gelince, pişman olacak bir sarhoşluğa düşme.

* Mecnun'la birlikte oturan akıllı, Leylâ'nın yüzünden başka şey konuşmaz.

* Zekî, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

* Akıllı bir kişi, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

* Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.

* Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler.

* Akıllı olan aklıyla mağrur değil; meşgul olur.

* Akıllıya "ben" yakışmaz.

* Yalnız akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir.

* İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.

* Aklı kıt olan dilini tutamaz.

* Akıllının uzun kulakları, kısa dili vardır.

* Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.

* Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç bir kimse akılsız olduğuna inanmaz.

* Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş almış.

* Deliler ve akıllı insanlar zararsızdır. En tehlikeli insanlar, yarı deliler ve yarı akıllılardır.

* Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

* Akıllı iki kere aldanmaz.

* Akıllı neyler balı, akılsız neyler malı.

* Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.

* Akıllı görünmeye çalışmak, olduğundan daha akılsız görünmekten başka işe yaramaz.

* Bir soru soran adamın sorusundan, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır.

* Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol; fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme!

* İnsanlar, akıllılar arasında deli; deliler arasında akıllı olmasını bilmeli.

* Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.

* Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.

* Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.

* Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah biri olmadan diğerini kabul etmez.

* Aklına çok güvenen, akıl seviyesini aşamadığı için, vahy ve ilhamdan mahrum kalır.

* Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil; doğru gitmesindedir.

* İman kalp sayesinde inanılan ve yaşanan, akıl sayesinde de düşünülen ve idrak edilen bir gerçektir.

* Bir saat (kısa bir an) tefekkür (düşünmek), bir gece nâfile ibadet etmekten daha hayırlıdır.

*Delini yüreği ağzındadır; akıllının dili yüreğindedir.

* "Siz onları görseydiniz deli derdiniz; onlar sizi görseydi, müslüman demezlerdi." (Sahabeler için Hasan-ı Basrî)

* Deli dedikleri, aklın esaretinden kurtulmuş olandır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿