21 Kasım 2010 Pazar

Kur'an'da GÜN-SENE ve O GÜN VE KIYAMET GÜNÜ Kelimelerindeki Mucizeler

GÜN KELİMESİNİN TÜREVLERİ

“Gün (yevm)” kelimesinin Kuran’da tekil olarak 365 kez, çoğul olarak 30 kez geçtiğini gördük. “Gün” kelimesinin bütün türevleriyle kullanımı ise 475 kezdir. Yani “gün” kelimesinin tekil, çoğul ve diğer türevlerinin toplamı 475’tir. 475 sayısı 19x25’e eşittir. Kuran’daki matematiksel mucizeyi incelediğimiz bu Kelime-Uyumlarındaki-Matematiksel-Mucize kısmından sonra 19 Mucizesi’ni inceleyeceğiz. O bölümü okuduğunuzda 19’un neyi ifade ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Kuran’daki Kelime-Uyumlarının-Mucizesi ile Kuran’daki 19 sistemi bu örnekte olduğu gibi içiçe geçebilmektedir. “Gün” kelimesinin Kuran’daki kullanımı, 19 mucizesinden bağımsız olarak da mucizevi özellikte olduğu için, biz “gün” kelimesi ile ilgili bulguları Kelime-Uyumlarında-Matematik (KUM) açısından inceledik.
“Gün” kelimesinin türevlerindeki 19 çarpanı gibi 25 çarpanı da özel bir sayıyı ifade eder. Daha önce belirttiğimiz gibi gün kavramı Dünya’nın Güneş ile ilişkisi sonucunda oluşmaktadır. Dünya Güneş’in çevresindeki bir dönüşünü gerçekleştirirken 365 kez kendi çevresinde döner. Bu arada Güneş de kendi çevresinde aynı şekilde dönmektedir. Peki, Dünya kendi çevresinde 365 kez döndüğü zaman Güneş kendi çevresinde kaç kez döner? Sıkı durun, tam 25 kere... Anlaşılması kolay, taklidi imkansız bu mucizenin belirttiği sayı, Kuran’ın indiği dönemde, indiği bölgede bilinmiyordu. Kuran’ın anlamlı tekrar sayılarında, o sayıların belirttiği oluşumlara işaret etmesi mucize olduğu gibi, bu sayıların o dönemde bilinmeyenleri ifade etmesi de mucize oluşturmaktadır.
Ayrıca 25’in katsayısı olan 19’un Güneş-Dünya-Gün kavramları bağlamında önemi vardır. Çünkü Dünya’nın, Güneş’in ve Ay’ın aynı hizaya geldiği Meton devri; 19 Dünya yılında bir oluşur. Yani Güneş bir Meton devrinde 19x25= 475 defa kendi etrafında dönmüş olur. (Bir sonraki bölüm KUM-4’ü okuyun). Evet, tam 475 kez. Bu sayı tamı tamına gün kelimesinin tüm türevleriyle Kuran’daki geçiş sayısına eşittir.
 
Kelime
Kuran’da geçiş adedi
Gün kelimesinin tüm türevleri
475 (19x25)
Güneş kendi ekseninin etrafında kaç kez döner?
25
Dünya’da bir yıl oluştuğunda Güneş bir Meton devrinde kendi ekseninin etrafında kaç kez döner?
475 (19x25)

Bir Meton Devrinde Güneş, kendi ekseni etrafında 475 kez döner.
SENE

Kuran’da “sene” kelimesinin tüm türevleri (sinet, sinin) 19 defa geçer. Güneş’e bağlı ilerleyen takvimin ve Ay’a bağlı takvimin süreleri, artık yıllarından dolayı düzeltilmeye muhtaçtır. Dünya, Güneş’in etrafında 365 kez dönünce; Ay, Dünya’nın ve kendisinin etrafında 12 defa döner. Bu bir yıldır. Fakat Dünya bu dönüşünü tamamlayıp başlama noktasına geldiğinde Ay bu noktaya gelmez. Dünya ile Ay’ın aynı başlama noktasına gelişleri 19 senede bir gerçekleşir. 19 seneden oluşan bu dönem Meton devri olarak anılır. 19 senede bir düzeltilen Ay takviminin bu sürede 7 yılı artık (355 gün), 12 yılı ise tamdır (354 gündür). “Sene” kelimesinin 7’si tekil (sinet) 12’si çoğul (sinin) geçerek bu iki veriyle de uyumunun oluşması ayrı bir özelliktir. “Sene” kelimesinin tüm türevleri 19’u vererek Meton devrine işaret eder.
Kelime
Kuran'da geçiş adedi
Sene
19

Bir meteon devri kaç seneden oluşur?
19
Görüldüğü gibi Dünya 19 senede bir, Güneş ve Ay ile aynı hizaya gelir. Kuran’da Güneş ve Ay kelimeleri birçok defa aynı ayette geçmektedirler. Kaç defa mı? Tam 19 defa. Aynı Meton devrinin kaç senede bir oluştuğunun adedi kadar, aynı Kuran’da sene kelimesinin geçişi kadar. Bu arada bu iki kelimenin birarada 19. geçişlerindeki ayetin anlamı da çok ilginçtir.
Güneş ve Ay biraraya getirildiğinde
                                     75- Kıyamet Suresi 9
Gerçekten de anlamın ve matematiksel uyumun bu örtüşmesi harikadır. Gelin Güneş ve Ay kelimelerinin birarada geçtiği ayetlerin tablosunu inceleyelim (41. surenin 37. ayetinde Güneş ve Ay kelimeleri iki defa birarada geçer)
Tekrar Sure Ayet
1 6 96
2 7 54
3 10 5
4 12 4
5 13 2
6 14 33
7 16 12
8 21 33
9 22 18
10 29 61
11 31 29
12 35 13
13 36 40
14 39 5
15 41 37
16 41 37
17 55 5
18 71 16
19 75 9
Bu 19 geçişin sure ve ayet numaralarını toplarsanız: 6 + 96 + 7 + 54 + 10 + 5 + 12 + 4 + 13 + 2 + 14 + 33 + 16 + 12 + 21 + 33 + 22 + 18 + 29 + 61 + 31 + 29 + 35 + 13 + 36 + 40 + 39 + 5 + 41 + 37 + 41 + 37 + 55 + 5 + 71 + 16 + 75 + 9 = 1083 (19x57)dir. Hatta 57 de= 19x3’tür.
Lütfen 19’un katlarıyla oluşan bu uyumu aklınızda tutun ve 19 mucizesi ile ilgili ilerideki sayfalarda hatırlayın.
Kuran’da geçen Kelime-Uyumlarının-Matematiğindeki Mucize (KUM), görüldüğü gibi sure numaralarında ve ayet numaralarında da kendini göstermektedir. Bu da Kuran surelerinin ve ayetlerinin numaralarına varıncaya kadar mucizevi bir şekilde düzenlendiğinin kanıtıdır.
O GÜN VE KIYAMET GÜNÜ

Kuran’da geçen “gün” kelimesinin hem tekil, hem çoğul, hem de tüm türevleriyle kullanılışının ayrı ayrı mucizeler oluşturduğunu gördük. Bunun dışında “gün” kelimesinin başka kelimelerle oluşturduğu tamlamalarda da matematiksel bir mucize vardır. Örneğin Dünya’nın sonunu ve ahiret hayatını belirten “O gün (yevme izin)” ve “kıyamet günü (yevmül kıyameh)” tamlamalarında bu durumu gözlemekteyiz. Her iki tamlama da 70’er defa olarak eşit bir şekilde geçmektedir. Kelimelerin geçişine örnek birer ayeti inceleyelim:
O gün (yevme izin) öyle yüzler vardır ki nimetlerin içindedirler. 88- Ğaşiye Suresi 8
... Oysa ki kıyamet günü (yevmül kıyameh) yeryüzü tamamen O’nun avucundadır. 39- Zümer Suresi 67
Kelime
Kuran'da geçiş adedi
O gün
70
Kıyamet günü
70

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿