2 Haziran 2011 Perşembe

Melekler Sahabe midir?


Allah Rasûlü'nü (sav) mü'min olarak gören ve o hal üzere ölen "herkes" zarfında insandan başka kimler var? Hz. Cebrail bazen asli suretinde bazen de Dihyet-i Kelbi hüviyetinde O'nunla (sav) görüşmüştür. Görüşme aşikâr olduğuna göre melekler de sahabe midir?
Bütün zamanlan ibadete ayarlı olan ve bu yüzden nafile ibadet yap­maya dahi zaman bulamayan meleklere peygamber gönderilip gönde­rilmediği, gönderildi ise Allah Rasûlü'nün (sav) ashâb kadrosuna dahil olup-olmadıkları ihtilaflıdır. Fahruddin Razi "Esraru't-Tenzil" adlı eserinde risaletin melekleri bağlamadığı noktasında icmanın olduğunu nakletmektedir. Fakat icma olduğuna itiraz edenler de vardır. Takiyyuddin Sübki Allah Rasûlü'nün (sav) meleklere de gönderildiğini söylemektedir.[3] Fakat tercih edilen, risaletin meleklere şamil olmadığı görüşüdür.
KAYNAK
[3] Ahmed b. Ali b. Hacer b. Askalani, el-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, (Mukaddime), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1995,1, 10.)

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿