SORU VE CEVAPLARLA İBADET İLE BİLGİLER

            SORU  VE  CEVAPLARLA  İBADET  İLE  BİLGİLER
S 1. Niçin  ibadet  etmeliyiz ?
C 1.Yaradılışımızın gâyesi  Allah'ı  tanımak ve ona  ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar
nimetler veren yüce Allah'a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri  seve, seve  yapmalıyız. 


 
S 2. İbadetler kaç  çeşittir ?
C 2. İbadet üç çeşittir:  a) Beden ile yapılan ibadetler;
       Namaz kılmak, Oruç tutmak.
   b) Mal ile yapılan ibadetler; Zekat vermek.
   c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler; Hac ibadeti.


 
S 3. İbadetin  faydaları nelerdir ?
C 3.İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlakımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan 
imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah'a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca
bedeni ve sosyal bir çok faydaları da vardır.


 
S 4.  Mükellef  kime  denir?
C 4. Dinin emir ve yasaklarından sorumlu kişilere denir. 


 
S 5. Mükellefin  şartları  nelerdir?
C 5. a) Akıllı olmak,  b) Ergenlik çağına gelmek.


 
S 6. İslamın  şartları  nelerdir?
C 6. a) Kelime-i Şahadet getirmek,  b) Namaz kılmak,
       c) Oruç tutmak, d) Zekat vermek, e) Hacca gitmek. 


 
S 7. Farz  nedir?
C 7. Farz: Dinimizce  yapılması kesinlikle emredilen  hü-
        kümlere denir.  Örnek; Namaz kılmak, Oruç, tebliğ...  


 
S 8. Farzın  hükmü  nedir?
C 8. Farz görevini yerine getiren  sevap kazanır. Özürsüz yapmayan azabı hak etmiş olur.  Farzı inkâr eden Kâfir
olur.


 
S 9. Vacip  ve  vacibin  hükmü  nedir?
C 9. Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir.
        Örnek; bayram Namazı...


 
S10. Sünnet  ve   sünnetin  hükmü  nedir?
C10. Farz ve vacipten  başka  Peygamberimizin  ibadet niyetiyle  yaptığı  şeylerdir.
Hükmü: Sünneti yapan sevap alır ve Peygamberimizin şefaatini kazanır.
Sünneti bile bile terk eden azarlanır. 


 
S11. Mihrab  nedir?
C11.Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın Namaz kıldırırken  durduğu  girintili  bölüm. 


 
S12. Minber  nedir?
C12. Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu  yüksekçe basamaklı yer. 


 
S13. Kürsü  nedir?
C13. Camilerde vaaz  verilen  yüksekçe oturma yeri. 


 
S14. Minare  nedir?
C14. Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklindeki  yüksek  yapı.


 
S15. Şerefe  nedir?
C15. Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak  yapılan ezan okuma  yeri. 


 
S16. Alem  nedir?
C16. Minarelerin tepesinde bulunan  hilal (ay) şekli. 


 
S17. Namaz  kimlere  farzdır?
C17. Müslüman, akıllı, ve ergenlik çağına gelmiş kişilere.


 
S18. Namazın  şartları  nelerdir?
C18. 1- Hadesten Taharet: Abdestsizliğin giderilmesi.
         2- Necasetten Taharet: Beden, elbise ve Namaz
             kılınacak yerdeki pislikleri temizlemek.
         3- Setri avret: Erkeklerin göbek ile diz kapağı arasını,
             Kadınların el ve yüzü hariç tüm bedenini örtmesi.
         4- İstikbal-i Kıble: Namaz kılacak kişinin yüzünü,
             kıbleye  dönmesi.
         5- Vakit: Namazları vakitleri içerisinde kılınması.
         6- Niyet: Hangi Namazı kıldığını bilmesi, dil ile
              söylemek ise sünnettir. 


 
S19. Mevlid  kandili  nedir?
C19. Peygamberimizin doğduğu gecedir (Rebiül evvel ayının 12. Gecesi)  


 
S20. Regaib  gecesi  nedir?
C20. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan geceye "Regaib gecesi" dir. 


 
S21. Mirac  gecesi  nedir?
C21. Peygamberimizin göklere yükseldiği ve Namazın farz kılındığı recep ayının 27. gecesidir.


 
S22. Berat  gecesi  nedir?
C22. Şaban ayının 15. Gecesidir. Berat kurtuluş anlamındadır.
         Bu geceyi uyanık geçirip günahlardan af dilemeliyiz.S23. Kadir  gecesi  nedir?
C23. Bin aydan hayırlı olan Ramazan ayının 27. Gecesidir. 


 
S24. Cuma  kimlere  farzdır?
C24. a) Erkek olmak, b) Hür olmak, Mukim olmak,
        d) Sağlıklı olmak, e) Yürümeye gücü yetmek. 


 
S25. Cuma  Namazı  kaç  rekattır.
C25. Cuma Namazı: On rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat hutbeden sonra cemaatle kılınan farz,
        4 rekat farzdan sonra kılınan son sünnet.


 
S26. Teravih  Namazı  kaç  rekattır?
C26. Teravih Namazı yatsı Namazından sonra, vitir Nama-zından önce kılınan 20 rekat Namazdır
         2'şer rekat veya 4'er rekat olarak kılınır. 


 
S27. Zekàtın  tarifi  nedir?
C27. Dinin tarif ettiği ölçülere göre zengin olan Müslümanların  yılda  bir defa  malının  kırkta birini  fakir olan
Müslümanlara vermesidir. 


 
S28. Zekàtı  kimler  verir?
C28. a)Müslüman,   b) Akıllı,   c) Erginlik  çağına  gelmiş,
d) Hür,  e) Asıl ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab" miktarı mala sahip,  f) Malının üzerinden bir yıl  geçen
kimselere zekat  farzdır. 


 
S29. Zekàt   verilmesi  gereken  mallar  nelerdir?
C29. a) Altın: 80,18gram  veya daha fazlası.
         b) Gümüş: 560 gram  veya  fazlası.
         c) Para: 80 gr. Altın miktarına eşit para.
         d) Ticaret malları: Para ölçüsünde.
         e) Koyun ve keçi: 40 taneden fazla.
         f) Sığır ve manda: otuz sığır veya manda olursa.
         g) Deve: Beş deve ve fazlası.
S30. Zekât  verilmesi  gerekmeyen  mallar  nelerdir?
C30. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı  olan  şeylerden  zekât verilmez.
        Oturulan ev, ev eşyası, binek arabaları, ticaret  için olmayan  kitap ve aletler, yiyecek ihtiyaçları. 


 
S31. Zekât  kimlere  verilir?
C31. a) Fakirler, b) Yoksullar, c) Borçlular, d)Yolda kalanlar,  e)Allah yolunda cihad yapan, f) ilim öğrenenler... 


 
S32. Zekât  kimlere  verilmez?
C32. a) Anne-Baba, büyük Anne, büyük Baba, çocukları, torunlarına.
 


S33. Fıtır  sadakası  ne  demektir?
C33. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala veya onun değerinde paraya sahip olan
Müslüman fıtır sadakakası verir. Fıtır sadakası bayramdan önce verilen bir sadakadır. Çocukların sadakalarını
babaları verir. S34. Fıtır  sadakası  hangi  cins  yiyeceklerden  verilir?
C34. Buğday =  1460 gr. , Arpa = 2920 gr. , Kuru üzüm = 2920 gr. , Hurma = 2920 gr. ,
         veya  bunların  karşılığı  para.


 
S35. Oruç  nedir?
C35. Oruç: Tanyerinin  ağarmasından  (imsak  vaktinden), akşam güneşi batıncaya kadar yemek, içmek ve cinsi
ilişkiden uzak durmaktır. 


 
S36. Oruç kimlere  farzdır?
C36. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına
        girmiş  olan  kişilere  farzdır. 


 
S37. Oruca  niyet  ne  zaman  yapılır?
C37. Orucun  sahih olması için niyet şarttır. Niyetsiz oruç kabul olmaz.
Ramazan orucuna akşamdan  itibarenkuşluk  vaktine  kadar  niyet  edilebilir.  


 
S38. Farz  olan  oruç  ne  demektir?
C38. Ramazan ayında tutulan oruçtur. Ramazanda tutulamayan orucun kazası ve kefaret oruçları da farzdır. 


 
S39. Vacip  olan  oruç  ne  demektir?
C39. Adak oruçları ile bozulan nafile orucu kaza etmek  vaciptir.S40. Sünnet  olan  oruç  ne  demektir?
C40. Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. 

 
S41. Müstehab  olan  oruç  ne  demektir?
C41. Kameri  ayların 13, 14 ve 15. günleri ile haftanın  pazartesi  ve  perşembe  günleri  ve Ramazandan sonra
şevval  ayında  altı  gün.  


 
S42. Kaza  orucu  ne  demektir?
C42. Herhangi bir özürden dolayı tutamadığı oruçları, özürü bittikten sonra herhangi bir günde tutmak. 


 
S43. Kefaret  orucu  ne  demektir?
C43. Özürsüz olarak bozulan Ramazan orucunun yerine altmış gün peşpeşe ara vermeden tutulan ceza orucudur. 


 
S44. Orucu başka zamanda tutmayı mubah kılan özürler  nelerdir?
C44. a) Hastalık,  b) Yolculuk,  c) Ölümle veya zor bir durumla karşı karşıya gelmek, d) Şiddetli açlık ve susuzluk,
e)Yaşlılık ve düşkünlük. 


 
S45. Fidye  ne  demektir?
C45. Fidye: Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar,Ramazan 
ayının  her  günü  için  fakire  bir  fidye  verirler. 


 
S46. Orucun  faydaları  nelerdir?
C46. a) Oruç ahlakımızı güzelleştirir,  b) İnsanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir,
c) İnsana nimetlerin değerini öğretir, d) İnsanı sağlıklı yapar,
e) Sabırlı olmayı öğretir...


 
S47. Haccın  edasının  şartları  nelerdir?
C47. a) Vücutça sağlıklı olmak,  b) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak,  c) Yol güvenliği olmak,
d) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir akrabası olmak. 


 
S48. Hac  kimlere  farzdır?
C48. a) Akıllı olan, b) Erginlik çağına giren, c) Müslüman olan, d) Hür olan,  e) Hacca gidip gelinceye kadar
kendisinin ve ailesinin geçinebileceği maddi güce sahip olan.
 


S49. Haccın  farzları  nelerdir?
C49. a) İhrama girmek,  b) Arafat'ta Vakfe durmak, c) Kàbe'yi  tavaf  etmek.
S50. Kaç  çeşit  Hac  vardır?
C50. a) Haccı İfrad ,   b) Haccı Temettü ,  c) Haccı Kıran
 


S51. Haccı  İfrad  ne  demektir?
C51. Umresiz yapılan Hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece Hacca niyet eder ve Hac vazifelerini yerine
getirir. İfrad Haccı yapanlara kurban vacip değildir. S52. Haccı  Temettü  ne  demektir?
C52. Umre ve Haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır Hacı adayı önce umre için ihrama girer, umre vazifesinden
sonra, ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girer Hac vazifesini tamamlar. Kurban kesmek vaciptir. 

 S53. Haccı  Kıran  ne  demektir?
C53. Umre ve Haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı İhrama girerken hem umreye hem de Hacca niyet eder.
Önce umreyi sonra Haccı yapar. Kurban kesmek vacip
.

S54. İhram  nedir?
C54. Hac ve Umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları belli bir süre
kendisine haram kılmasıdır. (İhram;erkekler için iki parça beyaz havludur. Kadınlar için kendi elbiseleridir,uzunca
bir entari şeklinde olursa daha efdaldir. 


 
S55. Umre  nedir?
C55. Belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y yapmak ve ihramdan
sonra tıraş olmaktan ibarettir. Umre sünnettir belli bir zamanı yoktur.
Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günlerinde umre yapılmaz.


 
S56. Vakfe  nedir?
C56. Hacda Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır. Arafat  vakfesi  farz,
müzdelife  vakfesi  vaciptir. 


 
S57. Tavaf  nedir?
C57. Kabe'nin etrafını usulüne göre yedi defa dönmektir. 


 
S58. Sa'y  nedir?
C58. Kabe'nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir.
        Bu gelişler, Safa'dan Merveye dört Merve'den Safa'ya üç olmak üzere yedi defadır. 


 
S59. Telbiye  nedir?
C59. İhramlı olarak ve yüksek sesle: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,
lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'nnimete leke ve'lmülk, la şerike lek" demektir.

0 Değerli Yorumlarınız: